Bijlage_Modaliteiten voor pulsuitlezing aan de gasmeetinstallatie (KC met GOL) v5