Bijlage_Technische brochure voor pulsuitlezing aan de gasmeetinstallatie - Met teleopnamesysteem