Bijlage_Reactieve werking decentrale productie_V2.0