Sibelgas - Overzichtslijst besluiten AV dd. 25.06.2019