Meer over Fluvius

Vanaf nu heeft Vlaanderen één bedrijf waarin alle netten voor de distributie van elektriciteit en aardgas samen uitgebaat worden. Fluvius. Maar er zitten nog veel meer activiteiten in Fluvius. Openbare verlichting, warmtenetten, riolering en kabeltelevisie bijvoorbeeld, dataverbindingen voor gemeentebesturen, publieke wifi, … kortom, Fluvius staat voor allerlei nutsleidingen ten dienste van alle Vlamingen. Op die manier komen wij tot bij elk bedrijf, tot bij elke woning. In dit filmpje leer je ons een beetje beter kennen.