Toeleveranciers

(ICT-)Materiaal of diensten leveren aan Fluvius? We zoeken altijd sterke partners!

  • Om onze dagelijkse activiteiten te realiseren, heeft Fluvius heel wat uiteenlopende soorten
    materialen nodig, zoals kabels, buizen, transformatoren, telecom en masten.
  • Daarnaast doen we regelmatig een beroep op externe dienstverleners, bijvoorbeeld voor opleidingen of het beheer van onze voertuigen.
  • Een cruciale pijler van onze dienstverlening is een efficiënte ICT-organisatie en -infrastructuur. Onze ICT-behoeften zijn zeer verscheiden. We hebben regelmatig nood aan ondersteuning op het vlak van hardware, software en diensten (regiewerken, managed services, fixed price-projecten).

Ben je actief in één van die gebieden en wil je graag voor ons werken? Registreer je dan hier.

Onze aankoopdienst onderzoekt je kandidatuur, inclusief attesten, erkenningen en registraties. Zo kunnen we je bedrijf snel terugvinden bij een relevante opdracht.