Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Tijdelijke btw-verlaging 21% naar 6%

Het btw-tarief van toepassing op leveringen van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers daalt van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022 van 21% naar 6%. Voor gas én warmte geldt dit vanaf 1 april tot en met 31 december

1. Wat moet ik doen om van de btw-verlaging te genieten?

Helemaal niets. Je energieleverancier voor elektriciteit, gas of warmte doet het nodige.

2. Van wanneer tot wanneer is de btw-verlaging van toepassing?

De btw-verlaging is van toepassing op het verbruik van elektriciteit van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022. Voor gas én warmte geldt dit van 1 april tot en met 31 december.

3. Zal ik de btw-verlaging meteen merken op mijn voorschotfactuur voor maart?

Nee, je voorschotfactuur wordt pas vanaf juni of juli aangepast. Het is technisch niet mogelijk voor energieleveranciers om de btw-verlaging al in orde te brengen voor je voorschotfactuur van maart. Daarop krijg je dus nog een btw-tarief van 21% aangerekend. Het btw-tarief van 6% wordt wél verrekend in je slotfactuur (jaarlijkse afrekening), zowel voor elektriciteit als voor gas en warmte.

4. Welke invloed heeft de btw-verlaging op mijn factuur?

Het komt neer gemiddeld op 65 euro op je elektriciteitsfactuur. Het exacte effect is afhankelijk van ieders verbruik. 
Voor de gas en warmte hebben wij geen berekeningen.

5. Wie heeft recht op de tijdelijke btw-verlaging naar 6%?

Alle Belgische residentiële consumenten met een elektriciteits-, gas- of warmtecontract bij hun leverancier. De afnemer deelt dus geen ondernemingsnummer mee aan zijn leverancier in het kader van het afsluiten van een leveringscontract.

6. Ik ben zelfstandige, kom ik ook in aanmerking voor de tijdelijke btw-verlaging?

Nee, als zelfstandige/natuurlijke persoon met een professioneel contract bij een elektriciteits-, gas- of warmteleverancier (aan wie je je ondernemingsnummer hebt meegedeeld) kun je het tijdelijk verlaagd tarief van 6% niet genieten. Heb je een “residentieel” of “niet-professioneel” contract afgesloten (en daarbij dus geen ondernemingsnummer meegedeeld aan je elektriciteitsleverancier)? Dan geniet je wél het verlaagd btw-tarief. Zie vraag 5.

7. Ik heb een gemengd elektriciteits-/gas-/warmteverbruik (voor mijn zaak en privé). Heb ik ook recht op het tijdelijk verlaagd btw-tarief?

Zie vraag 6.

8. Ik heb een digitale meter met Prepaid of een budgetmeter. Is de tijdelijke btw-verlaging ook voor mij van toepassing?

Ja, de btw-verlaging geldt ook voor digitale meters met Prepaid en budgetmeters.

9. Ik geniet een sociaal tarief. Geldt deze maatregel ook voor mij?

Ja, de btw-verlaging geldt ook voor het sociaal tarief.

10. Geldt de btw-verlaging ook bij leegstand?

Ja, als je als afnemer voldoet aan de voorwaarden (zie vraag 5), is het verlaagd btw-tarief van toepassing.

11. Ik heb naast mijn hoofdverblijfplaats ook een vakantiewoning in België. Geniet ik het verlaagd btw-tarief ook voor mijn vakantiewoning?

Wanneer je voor je vakantiewoning voldoet aan de voorwaarden (zie vraag 5), is het verlaagd btw-tarief van toepassing.

12. Geldt het verlaagd btw-tarief ook voor leveringen van elektriciteit, gas of warmte aan woonzorgcentra of aan hun bewoners?

Ja, voor de leveringen van aardgas en/of warmte vanaf 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022.

13. Hoe zal de leverancier mijn verbruik van maart t.e.m. september berekenen?

Stel: je jaarlijkse verbruik van elektriciteit is 3500 kWh. Dus je verbruik voor de maanden maart tot en met december stelt 80,5% van je totaal jaarlijkse verbruik. 
80,5% van 3500 kWh =2817,5 kWh wordt aan 6% btw bepaald.
 

Grafiek van maandelijks aandeel in jaarlijks elektriciteitsverbruik

Voor Gas/Warmte: gaat het over 53,4% van jaarlijkse verbruik.

Grafiek van maandelijks aandeel in jaarlijks gas- en warmteverbruik

14. Nu de btw op elektriciteit, gas en warmte tijdelijk verlaagd is, moet ik mijn voorschotfactuur verhogen om meer profijt te halen?

Nee. De slotfactuur (jaarlijkse afrekening) wordt opgemaakt op basis van je reële verbruik. Of je nu een voorschotfactuur krijgt binnen de periode met de tijdelijke btw-verlaging of daarbuiten, maakt geen verschil. Hoeveel je in de maanden maart tot en met december (voor elektriciteit) effectief verbruikt, zal bepalen hoeveel je uiteindelijk betaalt. De leverancier kan namelijk zien welk deel van je verbruik in februari viel, en welk deel in maart. Zie ook vraag 13.

15. Wat als je een te hoge of te lage voorschotfactuur betaalt in de maanden maart t.e.m. december?

Dan zal de afrekening van de btw voor de maanden maart tot en met december worden bijgesteld in de slotfactuur. Dat gebeurt op basis van vaste percentages. Zie ook vraag 13.

16. Wat als ik in de periode tussen maart en december een nieuw elektriciteits- of gascontract afsluit?

Geef je als klant je meterstanden door op bijvoorbeeld 15 maart, dan zal je op de eindafrekening van je huidige contract 15 dagen verrekend zien aan 6% btw. Bij de eindafrekening van je nieuwe contract zal dat het geval zijn voor de periode van 16 maart tot en met 31 december.

17. Geldt de tijdelijke btw-verlaging ook voor de overige kosten vermeld op mijn factuur of aanrekening?

Het tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% is van toepassing op alle componenten van de factuur of aanrekening met betrekking tot de levering van elektriciteit die zijn onderworpen aan btw: energiekosten, nettarieven, taksen, toeslagen en heffingen.

18. Verschilt de aanrekening van de lagere btw bij een analoge of een digitale meter?

Nee, jouw energieleverancier zal in beide gevallen je maandelijkse reële verbruik niet uitlezen. Dat zou bij een analoge meter sowieso technisch niet haalbaar zijn. De vaste percentages vormen dus het uitgangspunt (zie vraag 13). Klanten met een digitale meter hebben wel de mogelijkheid om te kiezen voor een maandelijkse afrekening van hun verbruik. Bij wie dat het geval is, kan de energieleverancier de btw wel exact verrekenen op wat je effectief in de maanden maart tot en met december hebt verbruikt.

19. De btw is verlaagd naar 6% en toch stijgt mijn voorschotfactuur. Hoe komt dat?

Zowel de stijging van de energieprijzen als je verbruik kunnen hiervan de oorzaak zijn. Ook al is de btw verlaagd, de prijzen voor elektriciteit en gas zijn gestegen. Het is dus mogelijk dat je factuur daardoor meer is gestegen dan die door de aangepaste btw is gezakt, zeker wanneer ook je verbruik hoger ligt.