Veelgestelde vragen over Energy People/Belpower – noodleverancier Fluvius

In onderling overleg zijn Energy People, de VREG en de distributienetbeheerder overeen  gekomen om de toegang tot het distributienet voor energieleverancier Energy People nog tot het einde van het jaar te behouden. Dit laat de klanten van Energy People toe om nog tot het einde van het jaar te kiezen voor een andere leverancier.

De distributienetbeheerders Intergem, Imea, Gaselwest, Imewo, Iveka, Iverlek en Sibelgas, Iveg, Inter-energa, PBE en Infrax-west beëindigden de toegang van Energy People tot hun net op 31 december 2018. Klanten van Energy People moeten kiezen voor een andere leverancier. Bij uitblijven van deze keuze zal Fluvius tijdelijk de levering over nemen wanneer de levering door Energy People stopt. Voor ex-klanten van Belpower geldt een zelfde regeling.

Vragen? Hieronder vind je de meest gestelde vragen met antwoord terug.

Welke energieprijs zal ik aangerekend krijgen?

Indien u nog dit jaar een leveringscontract sluit met een leverancier van uw keuze die u vanaf 1 januari 2019 energie zal leveren zullen de energieprijzen van deze leverancier van toepassing zijn.

Indien u voor het einde van het jaar geen keuze gemaakt hebt zal Fluvius vanaf 1 januari 2019 energie leveren:

 • Bent u een niet beschermde huishoudelijke afnemer dan zal u een energieprijs betalen die ook van toepassing is op de afnemers waarvoor Fluvius optreedt als vangnetleverancier. Deze prijzen zijn door de regulator goedgekeurd en zijn terug te vinden op de website van Fluvius. De prijzen zijn ook opgenomen in de V-test van de VREG. Daar kan u deze prijs vergelijken met de andere prijzen en producten van commerciële leveranciers. U zal merken dat het gaat om een gemiddelde marktprijs. De levering door de netbeheerder is een tijdelijke noodmaatregel. De Vlaamse regering zal de periode bepalen dat Fluvius instaat voor de levering. Deze periode is maximaal 2 maanden. Indien u binnen deze periode geen leveringscontract afsluit zal u zonder stroom komen te zitten. U hebt er dus alle belang bij om zo snel mogelijk een gunstige formule te kiezen bij een commerciële leverancier. Een lijst van leveranciers is terug te vinden op de website van de VREG (www.vreg.be).
 • Bent u een beschermde afnemer en geniet u op vandaag al van het sociaal tarief dan zal u ook dit gunsttarief krijgen via uw distributienetbeheerder. Let wel dat u initieel het hierboven vermeld tarief krijgt aangerekend. Het is pas nadat de FOD Economie het toekennen van het sociaal tarief heeft bevestigd, dat u met terugwerkende kracht dit tarief krijgt toegekend. Deze bevestiging kan een aantal maanden op zich laten wachten. De Vlaamse regering zal de periode bepalen dat Fluvius instaat voor de levering. Deze periode is maximaal 2 maanden. Indien u binnen deze periode geen leveringscontract afsluit zal u zonder stroom komen te zitten.
 • Bent u een niet-huishoudelijke afnemer dan wordt u gefactureerd voor het verbruik in de periode dat u door Fluvius wordt beleverd. Voor het verbruik in afwachting tot deze afsluiting wordt dezelfde door de regulator goedgekeurde prijs aangerekend. Op de commerciële markt zijn voor u goedkopere formules beschikbaar. U heeft er dus alle belang bij zo snel mogelijk een contract af te sluiten. Zonder leveringscontract met een commerciële leverancier zal de netbeheerder over gaan tot afsluiting na een korte periode van levering bepaald door de Vlaamse Regering.

 

Wat indien ik mijn factuur niet betaal ?

U krijgt dan een herinnering en een ingebrekestelling. Indien u dan niet betaalt, worden de nodige rechtsmiddelen aangewend om betaling te bekomen. Bij verdere niet betaling zal uiteindelijk, na de nodige stappen opgenomen in de wetgeving te doorlopen, overgegaan worden tot afsluiting. U krijgt dan geen elektriciteit meer en draait op voor de kosten van de afsluiting en heraansluiting.

Komt een meteropnemer langs of kan ik zelf een meterstand over maken ?

Indien u nog voor het einde van het jaar een leverancier kiest dan kan u de meterstand over maken. Indien u deze keuze niet maakt dan zal Fluvius tijdelijk de levering over nemen wanneer de levering door Energy People stopt. U wordt schriftelijk gevraagd om reële meterstanden door te geven. Doet u dat niet zal meteropnemer langskomen om meterstanden te noteren.

Ik heb niet gekozen om beleverd te worden door de netbeheerder. Waarom wordt deze keuze voor mij gemaakt?

Het Energiedecreet voorziet in een noodleveranciersregeling om de continuïteit van levering te verzekeren. Zelfs als uw leverancier in de problemen is gekomen en geen toestemming meer heeft om energie te leveren, komt u niet onmiddellijk in de kou te staan. Het tijdelijke vangnet dat de netbeheerder biedt, zorgt ervoor dat u nog even de tijd hebt om een nieuwe leverancier te kiezen. Zonder dit vangnet zou u, doordat u geen leverancier meer hebt die zorgt voor de aan- en verkoop van energie en het evenwicht op het net garandeert, onmiddellijk afgesloten moeten worden.

Welke energieprijs zal ik aangerekend krijgen?

Indien u nog dit jaar een leveringscontract sluit met een leverancier van uw keuze die u vanaf 1 januari 2019 energie zal leveren zullen de energieprijzen van deze leverancier van toepassing zijn.

Indien u voor het einde van het jaar geen keuze gemaakt hebt zal Fluvius vanaf 1 januari 2019 energie leveren:

 • Bent u een niet beschermde huishoudelijke afnemer dan zal u een energieprijs betalen die ook van toepassing is op de afnemers waarvoor Fluvius optreedt als vangnetleverancier. Deze prijzen zijn door de regulator goedgekeurd en zijn terug te vinden op de website van Fluvius. De prijzen zijn ook opgenomen in de V-test van de VREG. Daar kan u deze prijs vergelijken met de andere prijzen en producten van commerciële leveranciers. U zal merken dat het gaat om een gemiddelde marktprijs. De levering door de netbeheerder is een tijdelijke noodmaatregel. De Vlaamse regering zal de periode bepalen dat Fluvius instaat voor de levering. Deze periode is maximaal 2 maanden. Indien u binnen deze periode geen leveringscontract afsluit zal u zonder stroom komen te zitten. U hebt er dus alle belang bij om zo snel mogelijk een gunstige formule te kiezen bij een commerciële leverancier. Een lijst van leveranciers is terug te vinden op de website van de VREG (www.vreg.be).
   
 • Bent u een beschermde afnemer en geniet u op vandaag al van het sociaal tarief dan zal u ook dit gunsttarief krijgen via uw distributienetbeheerder. Let wel dat u initieel het hierboven vermeld tarief krijgt aangerekend. Het is pas nadat de FOD Economie het toekennen van het sociaal tarief heeft bevestigd, dat u met terugwerkende kracht dit tarief krijgt toegekend. Deze bevestiging kan een aantal maanden op zich laten wachten. De Vlaamse regering zal de periode bepalen dat Fluvius instaat voor de levering. Deze periode is maximaal 2 maanden. Indien u binnen deze periode geen leveringscontract afsluit zal u zonder stroom komen te zitten.
   
 • Bent u een niet-huishoudelijke afnemer dan wordt u gefactureerd voor het verbruik in de periode dat u door Fluvius wordt beleverd. Voor het verbruik in afwachting tot deze afsluiting wordt dezelfde door de regulator goedgekeurde prijs aangerekend. Op de commerciële markt zijn voor u goedkopere formules beschikbaar. U heeft er dus alle belang bij zo snel mogelijk een contract af te sluiten. Zonder leveringscontract met een commerciële leverancier zal de netbeheerder over gaan tot afsluiting na een korte periode van levering bepaald door de Vlaamse Regering.

 

Hoe verander ik van leverancier ?

U moet zo snel mogelijk een nieuw energiecontract afsluiten met een commerciële leverancier. Op de website van de Vreg (www.vreg.be) komt u meteen te weten wie voor u de goedkoopste energieleverancier is

Komt een meteropnemer langs of kan ik zelf een meterstand over maken ?

Indien u nog voor het einde van het jaar een leverancier kiest dan kan u de meterstand over maken. Indien u deze keuze niet maakt dan zal Fluvius tijdelijk de levering over nemen wanneer de levering door Energy People stopt. U wordt schriftelijk gevraagd om reële meterstanden door te geven. Doet u dat niet zal meteropnemer langskomen om meterstanden te noteren.

Waarom een budgetmeter?

Dankzij de budgetmeter blijf je bewust van je energieverbruik. Het zet je ertoe aan energie te besparen, waardoor je vermijdt dat schulden oplopen. Om redenen van schuldbeheersing zijn klanten vaak zelf vragende partij om een budgetmeter te krijgen. Daarnaast verplicht de huidige wetgeving om budgetmeters te plaatsen bij klanten met betalingsmoeilijkheden.

Wat met zonnepanelen ?

Indien u voor het einde van het jaar een nieuwe leverancier kiest kan u de reële meterstanden door geven. Indien u geen leverancier kiest dan zal Fluvius tijdelijk de levering over nemen wanneer de levering door Energy People stopt. U wordt dan ook schriftelijk gevraagd om reële meterstanden door te geven. Doet u dat niet zal meteropnemer langskomen om meterstanden te noteren.

Wanneer plaatst Fluvius een budgetmeter?

Ben je door je commerciële energieleverancier opgezegd (en vind je geen andere leverancier), dan kom je bij Fluvius terecht, die dan als sociale leverancier optreedt.  

Als je ook bij ons je facturen niet correct/tijdig betaalt, stellen we je in gebreke. Daarna heb je nog maximaal 15 kalenderdagen de tijd om de schuld te vereffenen. Gebeurt dit niet, dan is de plaatsing van de budgetmeter onomkeerbaar. Op die manier zorgen we ervoor dat je verder energie kunt verbruiken en vermijden we nieuwe schulden. 

Wat met de andere tariefcomponenten zoals het prosumententarief?

Alle tarieven worden aangerekend zowel bij een keuze voor een commerciële leverancier voor het einde van het jaar als wanneer Fluvius de energielevering over neemt.

Moet je betalen voor een budgetmeter?

De plaatsing van de budgetmeter is gratis, maar we rekenen je wel de levering van energie aan. Weet dat onze tarieven niet altijd de goedkoopste zijn. Snel je eventuele schulden afbetalen via de budgetmeter en terug een contract met een energieleverancier naar keuze, is dan ook de beste optie. Tip: wie de goedkoopste energieleverancier is voor jou kan je hier ontdekken.

Wordt het uitbetalen van certificaten gehinderd door deze noodleveranciersprocedure ?

Nee, de uitbetaling van certificaten loopt gewoon verder.

Kan je van leverancier veranderen als je een budgetmeter hebt?

Ja, de aanwezigheid van een budgetmeter vormt geen belemmering om terug over te schakelen naar de commerciële markt. Je kunt wel enkel veranderen van leverancier als: 

 • Je geen openstaande schuld meer hebt bij Fluvius. Schulden bij een vroegere, commerciële leverancier worden niet in rekening gebracht 

 • Je een contract hebt gesloten met een commerciële leverancier. 

Zodra je contract ingaat met je nieuwe leverancier, deactiveren we je budgetmeter. Vanaf dan werkt de budgetmeter als een gewone gasmeter of een elektriciteitsmeter met tweevoudig uurtarief. Je  zult vanaf dat ogenblik opnieuw facturen ontvangen van je commerciële leverancier. 

Wanneer krijg ik mijn slotfactuur ?

Bij keuze voor een commerciële leverancier voor het einde van het jaar krijgt u nog een afrekening van Energy People op het einde van het aar. Indien er geen keuze wordt gemaakt voor een commerciële leverancier dan zal Energy People nog een afrekening sturen voor het verbruik tot het einde van het jaar en zal u nadien een slotfactuur krijgen van Fluvius voor de periode tot wanneer u een contract aangaat bij een nieuwe commerciële leverancier. 
 

Kan een geplaatste budgetmeter worden weggehaald?

Een geplaatste budgetmeter wordt niet weggenomen. Als je overstapt naar een commerciële leverancier of als je verhuist, dan werkt de budgetmeter als een gewone gasmeter of een elektriciteitsmeter met tweevoudig uurtarief. 

Als je verhuist, dan schakelen we de budgetmeter op de oude woonplaats uit. Op de nieuwe woonplaats, wordt dan opnieuw een budgetmeter geplaatst.

Bij wie kan ik terecht voor vragen over mijn afrekening bij Energy People ?

Daarvoor dient u zich te wenden tot Energy People. Zij maken op basis van de wisselmeterstand nog een eindafrekening.

Hoe wordt het bedrag van mijn voorschotfactuur bepaald ?

Uw voorschotfactuur bij uw nieuwe leverancier of wanneer Fluvius de energielevering over neemt na 1 januari wordt bepaald op basis van uw verbruik van de afgelopen periode.

Wat is de betalingstermijn ?

Indien u kiest voor een commerciële leverancier voor het eind van het jaar zijn de voorwaarden van deze leverancier van toepassing.

Indien u deze keuze niet maakt dan zal Fluvius een betalingstermijn van 15 dagen na verzending van de factuur hanteren. Als de energiefactuur niet binnen deze betalingstermijn voldaan is, stuurt Fluvius een herinneringsbrief. Als binnen 21 dagen na de verzending van de herinneringsbrief de energiefactuur nog steeds niet werd voldaan, en tevens geen afbetalingsplan werd afgesproken, kan Fluvius via een brief een in- gebrekestelling versturen.