Veelgestelde vragen over lancering centraal dataplatform MIG 6

Veelgestelde vragen over lancering centraal dataplatform MIG 6

Van begin november tot eind december neemt de hele Belgische energiesector - zowel de netbeheerders als de energieleveranciers - een nieuw centraal datasysteem in gebruik. Die vervangt de aparte systemen van de verschillende marktspelers. De overstap zorgt ervoor dat energiedata sneller en volgens nieuwe, moderne standaarden tussen alle partijen kunnen worden gedeeld. Dit zal de service naar klanten toe verder verbeteren en in de nabije toekomst nieuwe mogelijkheden brengen die de energietransitie ondersteunen.

Hieronder vind je antwoorden op mogelijke klantvragen tijdens de overgangsperiode van begin november tot eind december. In het tweede deel vind je facultatief wat extra informatie terug over het nieuwe datasysteem en de MIG6.

Praktische modaliteiten

Kan ik zonder elektriciteit of gas vallen tijdens de transitie?

Neen. De overstap op het nieuwe datasysteem heeft geen impact op de levering van energie. Jouw energielevering blijft gegarandeerd.

Kan ik in deze periode nog steeds van leverancier veranderen?

Je kan nog steeds op elk moment veranderen van leverancier. De verwerking in de systemen achter de schermen kan wel iets langer duren. Het is mogelijk dat de vorige leverancier iets langer voorschotfacturen uitstuurt en je nog geen voorschotfactuur ontvangt van je nieuwe leverancier.

Wij zorgen ervoor dat je niet tweemaal wordt gefactureerd voor dezelfde verbruiksperiode. Zodra de marktsituatie is hersteld, zullen jouw oude leverancier en jouw nieuwe leverancier de situatie regulariseren. Contacteer je leverancier bij vragen rond facturatie.

Kan ik deelnemen aan een groepsaankoop voor energie?

Ja, technisch kan je dat. Overstappen naar een andere leverancier via een groepsaankoop is eigenlijk niet anders dan bij een 'klassieke' overstap.

Kan ik in deze periode verhuizen?

Je kan tijdens deze periode zeker verhuizen. Vergeet wel het verhuisformulier, ondertekend door beide partijen, niet te gebruiken. De verwerking in de systemen achter de schermen kan wel langer duren. Het is hierdoor mogelijk dat het versturen van de eindafrekening na het opnemen van de meterstanden iets later gebeurt.

Kan ik nog steeds energiepremies aanvragen tijdens deze periode? (Vlaanderen, Wallonië)

Je kan nog steeds alle energiepremies aanvragen.

Kan ik nog steeds mijn zonnepaneleninstallaties of thuisbatterij aanmelden? (Vlaanderen, Wallonië)

Tijdens de overgangsperiode kan je nog steeds een nieuwe zonnepaneleninstallatie en/of batterij aanmelden.

Kan ik tijdens de transitie nog steeds mijn meter vervangen door een bi-directionele A+/A- meter? (Brussel)

Ook tijdens de transitieperiode kan je een vervanging aanvragen.

Kan ik mijn zonnepanelen deactiveren, verhuizen of wijzigen tijdens de transitie? (Vlaanderen, Wallonië)

Je kan tijdens de transitieperiode nog steeds je pv-installatie deactiveren, verhuizen of wijzigen.

Alles over je energiecontract

Kan ik mijn huidig energiecontract beëindigen in deze periode?

Dat is nog steeds mogelijk. De verwerking in de systemen achter de schermen kan langer duren waardoor de eindafrekening later wordt verstuurd. Bepaalde processen kunnen eveneens tijdelijk onbeschikbaar zijn bij leveranciers tijdens de transitieperiode.

Kan ik een nieuw energiecontract afsluiten tijdens deze periode?

Tijdens deze periode kan je nog steeds nieuwe contracten afsluiten met leveranciers naar keuze.

Mijn contract loopt ten einde tijdens de transitieperiode. Wordt dit automatisch vernieuwd?

Als je contract ten einde loopt, word je daar twee maand op voorhand van verwittigd. Je kan dan de nodige stappen nemen om te verlengen of een ander contract af te sluiten. Ook tijdens de transitieperiode blijft deze procedure doorlopen.

Kan ik een terugleveringscontract afsluiten in deze periode?

Je kan nog steeds terugleveringscontracten afsluiten. Het is dus nog steeds mogelijk om je overschot aan injectie (productie die je niet zelf gebruikt) van zonnepanelen aan een leverancier te verkopen. De verwerking in de systemen achterliggend kan wel langer duren. Bepaalde processen kunnen eveneens tijdelijk onbeschikbaar zijn bij leveranciers tijdens de transitieperiode.

Tarieven

Ik heb recht op een sociaal tarief. Kan ik in november – december op dit tarief overstappen?

Je kan nog steeds overstappen op een sociaal tarief. De verwerking in de systemen achterliggend kan langer duren. De verwerking van je aanvraag kan dus meer tijd in beslag nemen dan gewoonlijk.

Kan ik in deze periode mijn tarief wijzigen (enkelvoudig naar tweevoudig en omgekeerd)?

Je kan nog steeds overstappen op een ander tarief. De verwerking in de systemen achterliggend kan langer duren. De verwerking van je aanvraag kan dus meer tijd in beslag nemen dan gewoonlijk.

Kan ik in deze periode overstappen op een dynamisch tarief (Vlaanderen)?

Je kan nog steeds overstappen op een dynamisch tarief. De verwerking in de systemen achterliggend kan langer duren. De verwerking van je aanvraag kan dus meer tijd in beslag nemen dan gewoonlijk.

Meters en meterstanden

Kunnen er meters geplaatst en/of geopend worden?

De overstap naar het nieuwe datasysteem heeft geen impact op de werking op het terrein. Het blijft mogelijk om nieuwe meters aan te sluiten, te vervangen en te (her)openen tijdens de overstap naar het nieuwe systeem.

Kan ik in deze periode nog steeds een aansluiting voor gas en/of elektriciteit aanvragen?

De overstap naar het nieuwe datasysteem heeft geen impact op de werking op het terrein. Het blijft mogelijk om een aansluiting aan te vragen (en uit te voeren) voor gas en/of elektriciteit.

Kunnen er nog meters afgesloten worden?

De overstap naar het nieuwe datasysteem heeft geen impact op de werking op het terrein. Meters kunnen afgesloten worden tijdens de transitie. Het is wel mogelijk dat de eindafrekening later komt.

Worden mijn jaarlijkse meterstanden tijdens deze periode nog steeds opgenomen?

De meteropnames blijven gewoon doorlopen. De verwerking in de systemen achter de schermen kan wel langer duren. Hierdoor zal de jaarlijkse eindafrekening later toekomen dan je gewoon bent.

Worden mijn meterstanden nog steeds automatisch/maandelijks opgenomen tijdens deze periode?

De automatische en maandelijkse metingen worden ook in deze periode uitgevoerd. De verwerking in de systemen achter de schermen kan vertraging oplopen waardoor de facturatie mogelijks later gebeurt dan gewoonlijk.

Worden mijn meterstanden van mijn ‘groene meter’/green meter nog steeds opgenomen in deze periode? (Brussel)

De meterstanden van de ‘green meter’ in Brussel worden nog steeds opgenomen. Er is geen impact naar de berekening van groenestroomcertificaten.

Ik heb een bedrijf. Mijn meterstanden worden op afstand ingelezen (AMR). Blijft dit zo voor november-december?

Automatisch meteropnames (AMR) worden ook in deze periode uitgevoerd. De verwerking in de systemen achter de schermen kan vertraging oplopen waardoor de facturering mogelijks later gebeurt dan gewoonlijk.

Ik heb een bedrijf. Mijn meterstanden worden maandelijks opgenomen. Blijft dit ook zo voor de periode november-december?

Maandelijkse meteropnames (MMR), voor zowel elektriciteit als gas worden ook in deze periode uitgevoerd. De verwerking in de systemen achter de schermen kan vertraging oplopen waardoor de facturering mogelijks later gebeurt dan gewoonlijk.

Mijn meterstanden werden eerder foutief doorgegeven. Kan dit in de periode november-december nog gecorrigeerd worden?

Ja. De leveranciers en de distributienetbeheerders blijven correcties en een juiste eindafrekening garanderen. De behandelingstermijnen zullen wel langer zijn dan gewoonlijk.

Kunnen budgetmeters (CAB/prepaid) en vermogensbegrenzers (LIMPU) gedeactiveerd worden tijdens de transitie?

Het desactiveren van de budgetmeters (CAB) (prepaid) en vermogensbegrenzers(LIMPU) zal verder worden uitgevoerd. De verwerking in de achterliggende systemen kan vertraging oplopen waardoor de facturering mogelijks later gebeurt.

Mijn energieleverancier

Blijft de klantendienst van mijn leverancier bereikbaar tijdens de transitie?

Ja, de klantenservice van de leveranciers blijft tijdens de overgangsperiode operationeel. De dienstverlening kan beperkt worden of activiteiten kunnen worden opgeschort als gevolg van onbeschikbaarheid van de ICT systemen. We raden je aan om eerst de antwoorden op de veel gestelde vragen op de website van je leverancier te raadplegen. Staat je vraag er niet tussen, contacteer dan de klantendienst van je leverancier. Het kan zijn dat er tijdens de overgangsperiode in november-december meer klantvragen zijn dan normaal. Het kan langer duren dan gewoonlijk voor je antwoord krijgt.

Algemene informatie

Wie is Atrias?

Atrias staat in voor de creatie van een centraal datasysteem voor gegevensuitwisseling tussen alle actoren op de Belgische energiemarkt, maar ook voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie daarvan. Atrias centraliseert en coördineert alle gegevens die via de datasystemen van de distributienetbeheerder en leveranciers worden uitgewisseld. Atrias is een gezamenlijk initiatief van alle Belgische distributienetoperatoren voor elektriciteit en gas: Fluvius, Ores, Sibelga, Resa, AIEG, AIESH, Réseau d’Energie de Wavre en DNB Brussels Airport.

Wat is de MIG 6?

MIG 6 is de naam van een nieuwe generatie van marktprocessen. MIG staat voor “Market Implementation Guide”. Het is de handleiding die door de energiemarkt werd opgesteld en die de informatie-uitwisseling beschrijft tussen de distributienetbeheerders en andere marktpartijen.

  • De marktprocessen onder MIG 6 zullen op maat van de vrijgemaakte markt zijn, houden rekening met de digitale meter en ondersteunen de energietransitie.

Doel van MIG 6 is te komen tot een minder foutgevoelige, (kosten-)efficiëntere, klantvriendelijkere werking van de energiemarkt.

Wat is het CMS?

Het CMS ‘central market system’ is de naam van het nieuwe centrale datasysteem waar alle distributienetbeheerders en leveranciers mee verbinden. Het systeem werd gebouwd door Atrias in nauwe samenwerking met de energieleveranciers. Het centrale marktsysteem centraliseert en coördineert alle gegevens die via de datasystemen van de distributienetbeheerder en leveranciers worden uitgewisseld. De overstap zorgt ervoor dat energiedata sneller en volgens nieuwe, moderne standaarden tussen alle partijen kunnen worden gedeeld. Dit zal de service naar klanten toe verder verbeteren en in de nabije toekomst nieuwe mogelijkheden brengen.

Waarom stappen we over naar één centraal datasysteem?

Klimaatverandering stelt de samenleving voor grote uitdagingen om de leefbaarheid van de planeet voor de komende generaties veilig te stellen. De Europese Unie wil de CO2-uitstoot in de komende decennia stevig terugdringen en wil het continent klimaatneutraal tegen 2050.

De energiesector heeft met het realiseren van de energietransitie een belangrijke rol in dit verhaal te spelen. De energietransitie zal verandering brengen in heel wat domeinen: we evolueren van fossiele naar maximaal hernieuwbare energiebronnen, van centrale naar decentrale energieproductie en van zuiver fysiek aangedreven energienetwerken naar digitaal aangestuurde netwerken. En dat in een landschap waarin het belang van rationeel energiegebruik alleen maar zal blijven toenemen.

In dit volledig nieuwe landschap, en om de overgang ernaartoe goed te kunnen maken, neemt het belang van data in het energiesysteem enorm toe. Het is dan ook cruciaal dat de informatie-uitwisselingen binnen de markt deze trends opvangen. De nieuwe communicatie-afspraken tussen de marktpartijen zorgt voor een energiemarkt die klaar is voor de toekomst en kan mee evolueren.

Wat zijn de voordelen van het centrale datasysteem?

Het centrale datasysteem en het nieuwe communicatieprotocol leveren veel voordelen voor de leveranciers en distributienetbeheerders. Toekomstige wijzigingen zullen ook sneller en eenvoudiger kunnen worden doorgevoerd. Het centrale datasysteem biedt ook één toegangspunt voor alle leveranciers waardoor het uitwisselen van de verbruiksdata sneller en uniform verloopt.

Het centrale datasysteem is belangrijk voor de uitrol op grote schaal van gloednieuwe mogelijkheden in de komende maanden en jaren. Enkele voorbeelden zijn:

  • het invoeren van dynamische energietarieven op uurbasis
  • de mogelijkheid voor eigenaars van zonnepanelen om aparte contracten te kiezen voor hun afname en injectie
  • de keuze voor een aparte leverancier voor een laadpaal van een elektrische wagen
  • de mogelijkheid om maandelijks een afrekening te ontvangen

Wie werkt mee aan het centrale datasysteem?

Alle Belgische energiemarktpartijen: alle Belgische distributienetbeheerders (Fluvius, Ores, Sibelga, Resa, AIEG, AIESH, Réseau d’Energie de Wavre en DNB Brussels Airport) en alle energieleveranciers actief op de Belgische Markt alsook de transmissienetbeheerders (Elia en Fluxys).

Wie financiert het centrale datasysteem?

De overgang naar het nieuwe systeem wordt betaald door de distributienetbeheerders (met Atrias als onderaannemer). De aanpassingen in de systemen van de leveranciers en de transmissienetbeheerders (Elia, Fluxys) worden bekostigd door elke betrokken partij.

Ik ben geïnteresseerd in de/ik wens meer te weten over de technische specificaties van het nieuwe platform. Waar kan ik die raadplegen?

De technische documentatie vind je terug op de website van ATRIAS.