Omvormer zonnepanelen vervangen

De nieuwe omvormer moet conform zijn volgens de technische specificaties van Synergrid en voorkomen op de C10/26 lijst van Synergrid.

Vervang je de omvormer (≤ 10 kVA) van je pv-installatie en heeft je installatie recht op groenestroomcertificaten? Kijk dan wat je met de omvormer mag doen.

Recht op groenestroomcertificaten en maximaal vermogen omvormer ≤ 10 kVA

De vervanging van je omvormer(s) naar een hybride omvormer(s) is toegelaten.
Ook een wijziging in vermogen is toegelaten.
Bij het vervangen van de omvormer(s) mag het maximale AC-vermogen (in kVA) van de omvormer als volgt wijzigen:

 • Een daling in vermogen is onbeperkt toegelaten.
 • Een verhoging in vermogen is toegelaten zolang de verhoging het maximaal toegelaten omvormervermogen van je netaansluiting niet overschrijdt: 
  • Bij een monofasige netaansluiting: totale omvormervermogen maximum 5 kVA.
  • Bij een driefasige netaansluiting: totale omvormervermogen maximum 10 kVA.
  en de installatie moet blijven voldoen aan de technische bepalingen van Synergrid.

Het piekvermogen van de panelen (in kWp) van de installatie mag niet wijzigen.

Geen recht op groenestroomcertificaten en maximaal vermogen omvormer ≤ 10 kVA

Je mag zowel het maximale AC-vermogen van de omvormer (in kVA) als het piekvermogen van de panelen (in kWp) wijzigen.

Meld je nieuwe omvormer aan Fluvius

Iedere wijziging van omvormer(s) moet je melden aan Fluvius, ook als het merk, type of vermogen hetzelfde blijven. De melding kan je hieronder doen.
Als bewijsstukken stuur je mee:

 • de factuur van de nieuwe omvormer(s)
 • een duidelijk leesbare foto van het kenplaatje van de oude omvormer(s)
 • een duidelijk leesbare foto van het kenplaatje van de nieuwe omvormer(s)
 • het conformiteitsattest van de nieuwe omvormer(s) meesturen.

Meld je nieuwe omvormer aan

Het vermogen van de nieuwe omvormer is de referentie voor het prosumententarief dat eventueel van toepassing is voor de betreffende installatie.

Wanneer er wijzigingen nodig zijn aan je elektrische binneninstallatie, dan heb je een nieuwe AREI-keuring van je elektrische binneninstallatie nodig.

Meld ook je batterij of opslagsysteem aan

Wanneer je je oude omvormer vervangt door een hybride in combinatie met een batterij of opslagsysteem dan moet dit ook gemeld worden.