Omvormer zonnepanelen vervangen

Update 03/07/2020: Staat jouw type omvormer niet op de C10/26 lijst van Synergrid? Dan moet de omvormer vervangen worden.

Bij het vervangen van omvormer(s) mag het maximale AC-vermogen van de omvormer als volgt wijzigen:

  • Een daling in vermogen is onbeperkt toegelaten.
  • Een verhoging in vermogen is beperkt toegelaten: het nieuwe vermogen mag niet hoger zijn dan het maximale AC-vermogen dat het dichtst aanleunt bij het oude vermogen van omvormers van hetzelfde merk dat op de markt beschikbaar is op moment van de vervanging.
    Bijvoorbeeld: je vervangt en defecte omvormer van het merk SMA 2100 TL (2,1 kVA) in 2018. De 2100TL zit dan niet meer in productaanbod van SMA. Je plaatst dan een nieuwe omvormer met een maximaal vermogen van 2,5 kVA (bijvoorbeeld een Sunny Boy 2.5).

Iedere wijziging van omvormer(s) moet je melden aan Fluvius, ook als het merk, type of vermogen hetzelfde blijven. De melding kan je hieronder doen.
Als bewijsstukken stuur je mee:

  • de factuur van de nieuwe omvormer(s)
  • duidelijk leesbare foto van het kenplaatje van de oude omvormer(s)
  • duidelijk leesbare foto van het kenplaatje van de nieuwe omvormer(s)
  • conformiteitsattest van de nieuwe omvormer(s) meesturen.

Wanneer er wijzigingen nodig zijn aan je elektrische binneninstallatie, dan heb je een nieuwe AREI-keuring van je elektrische binneninstallatie nodig.

Het vermogen van de nieuwe omvormer is de referentie voor het prosumententarief dat eventueel van toepassing is voor de betreffende installatie.