Werkt de elektriciteitsmeter correct?

Defecte meters komen in de praktijk zeer zelden voor. Onze meters voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en zijn allemaal geijkt. Daarnaast doen we ook permanent controles op de meterstanden die je indient of die door onze meteropnemers worden opgenomen. Stellen we vast dat je verbruik plots daalt of toeneemt, dan zoeken we eerst naar een logische oorzaak. Dit kan bijvoorbeeld een recente verhuis zijn.

Om uit te zoeken waar het probleem ligt, neem dan eerst je verbruiksfactuur onder de loep!

Zo kan je deze checks zelf uitvoeren of bel je leverancier en overloop ze samen met hem!

  1. Zijn de meterstanden correct?
    Vergelijk de meterstanden op je factuur met de meterstanden die door Fluvius werden opgenomen of die je zelf bij ons indiende. Zo sluit je alvast een verkeerde registratie uit.
  2. Meer verbruik of minder voorschotten betaald?
    Controleer het aantal verbruikte kWh ten opzichte van vorig jaar en ga niet louter af op het hogere factuurbedrag. Mogelijks is je verbruik hetzelfde gebleven maar is de prijs van jouw energie gestegen. Op je factuur vind je een historisch verbruiksoverzicht. Als je minder voorschotten betaalde dan vorig jaar, dan krijg je bij een vergelijkbaar verbruik een hogere afrekening.
  3. Is er een verandering in je verbruik?
    Het is mogelijk dat je door bepaalde veranderingen in de woon- en leefsituatie meer bent gaan verbruiken. De meest voorkomende oorzaken van een gewijzigd energieverbruik zijn (oude) elektrische toestellen die almaar meer verbruiken, een veranderde gezinssituatie of nieuw bijgeplaatste elektrische toestellen. Die kunnen er voor zorgen dat je meer gaat verbruiken, zonder dat je dat meteen opmerkt.
  4. Stel je geen afwijkingen vast op je factuur en heb je geen logische verklaring voor je meerverbruik, contacteer dan een installateur voor een nazicht van de binneninstallatie. Als de installateur geen verlies vaststelt, kan je overgaan tot een aanvraag voor ijking van de meter.

Hoe vraag je de ijking van een meter aan?

Ben je er nog steeds van overtuigd dat je meter niet correct werkt?