Wijzigingen energiepremies Fluvius vanaf 1 januari 2020

Het aanbod van energiepremies blijft in 2020 gelijk aan het aanbod van 2019. Ook de premievoorwaarden zijn in 2020 dezelfde als die van 2019.

Vanaf 1 januari 2020 verlaagt enkel het premiebedrag van onderstaande premies:*

  • Hoogrendementsbeglazing woongebouwen: premiebedrag van 10 euro/m² naar 8 euro/m²
  • Hoogrendementsbeglazing niet-woongebouwen: premiebedrag naar 8 euro/m²
  • Warmtepompboiler woongebouwen: premiebedrag naar 300 euro (begrenzing tot 40% van de factuur blijft gelden)
  • Warmtepompboiler niet-woongebouwen:
    • tot 2 kW elektrisch compressorvermogen: premiebedrag naar 300 euro
    • vanaf 2 kW elektrisch compressorvermogen: premiebedrag naar 300 euro + (60 euro x (vermogen-2)) met een maximum van 3 780 euro (begrenzing tot 40% van de factuur blijft ook gelden)

* onder voorbehoud van aanpassingen die de nieuwe Vlaamse Regering kan beslissen vóór het einde van 2019.