Premie warmtepompboiler

Een warmtepompboiler zorgt voor de verwarming van sanitair water met warmte uit de omgevingslucht, bijvoorbeeld uit de (onverwarmde) ruimte waar je hem installeert.

Wanneer is een warmtepompboiler interessant?

 1. Als je veel warm water gebruikt, bijvoorbeeld als je een groot gezin hebt.
 2. Als je geen grote werken wilt uitvoeren, want een warmtepompboiler is makkelijk te installeren.
 3. Als je zonnepanelen hebt. Zo werkt je boiler op zelfgeproduceerde energie.

Deze premie telt niet mee voor de totaalrenovatiebonus.

  2019 2020
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2019 en 31/12/2019
 • Enkel voor sanitair warm water
 • Beschikt minstens over een A+ Europees productlabel
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
 • Enkel voor sanitair warm water
 • Beschikt minstens over een A+ Europees productlabel
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2019 Informatieblad premie 2020
Premiebedrag € 400 als een aannemer plaatst € 300 als een aannemer plaatst
Attest Attest plaatsing door aannemer 2019 Attest plaatsing door aannemer 2020
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste warmtepompboiler
 • Een foto van de volledige warmtepompboiler met vermelding van datum
 • Een kopie van het Europees productlabel
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een aanvraagformulier als je de aanvraag per post opstuurt
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Je premie online aanvragen is de snelste manier! Maar je kan elke premie ook aanvragen via het aanvraagformulier dat je per post opstuurt.