Premie warmtepompboiler

Een warmtepompboiler zorgt voor de verwarming van sanitair water met warmte uit de omgevingslucht, bijvoorbeeld uit de (onverwarmde) ruimte waar je hem installeert.

Wanneer is een warmtepompboiler interessant?

 1. Als je veel warm water gebruikt, bijvoorbeeld als je een groot gezin hebt.
 2. Als je geen grote werken wilt uitvoeren, want een warmtepompboiler is makkelijk te installeren.
 3. Als je zonnepanelen hebt. Zo werkt je boiler op zelfgeproduceerde energie.

Heb je een eindfactuur opgemaakt na 1/7/2020 en vóór 1/1/2021 en heb je jouw premie-aanvraag nog niet ingediend binnen de vooropgestelde termijn van 1 jaar? Dan heb je nog tijd tot 1/7/2022 om je aanvraag in te dienen.
Een voorbeeld: je eindfactuur dateert van 1/9/2020 en je had je premie niet aangevraagd vóór 1/9/2021, dan kan je door deze uitbreiding alsnog je premie aanvragen met deze eindfactuur en dit vóór 1/7/2022.

  2020 2021
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
 • Enkel voor sanitair warm water
 • Beschikt minstens over een A+ Europees productlabel
 • Een aannemer moet de warmtepompboiler plaatsen
 • Deze premie telt niet mee voor de totaalrenovatiebonus.
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2021 en 31/12/2022
 • Enkel voor sanitair warm water
 • Beschikt minstens over een A+ Europees productlabel
 • Een aannemer moet de warmtepompboiler plaatsen
 • Deze premie telt niet mee voor de totaalrenovatiebonus.
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2020 Informatieblad premie 2021
Premiebedrag
300 euro
Premiebedrag beschermde klant
360 euro
Verhoging premiebedrag Niet van toepassing

Toepassing uitsluitend nachttarief: verhoging premiebedrag met 20%

Deze verhoging is ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhoging van het premiebedrag voor beschermde afnemers.
Attest Attest plaatsing door aannemer 2020 Attest plaatsing door aannemer 2021
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste warmtepompboiler
 • Een foto van de volledige warmtepompboiler met vermelding van datum
 • Een kopie van het Europees productlabel
Toe te voegen indien van toepassing
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een aanvraagformulier als je de aanvraag per post opstuurt
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Je premie online aanvragen is de snelste manier! Maar je kan elke premie ook aanvragen via het aanvraagformulier dat je per post opstuurt.