Premie warmtepomp

Een warmtepomp haalt warmte uit de omgeving (lucht, grondwater of bodem) en gebruikt die om je woning te verwarmen. Terwijl de meeste verwarmingssystemen volledig op (fossiele) brandstof of elektriciteit draaien, haalt een warmtepomp 70 tot 80 procent van haar energie uit de natuur. Voor een kwalitatieve plaatsing kan je best beroep doen op een installateur met een certificaat van bekwaamheid.

Heb je een eindfactuur opgemaakt na 1/7/2020 en vóór 1/1/2021 en heb je jouw premie-aanvraag nog niet ingediend binnen de vooropgestelde termijn van 1 jaar? Dan heb je nog tijd tot 1/7/2022 om je aanvraag in te dienen.
Een voorbeeld: je eindfactuur dateert van 1/9/2020 en je had je premie niet aangevraagd vóór 1/9/2021, dan kan je door deze uitbreiding alsnog je premie aanvragen met deze eindfactuur en dit vóór 1/7/2022.

Premievoorwaarden 2022
Belangrijk
 • Deze premie voor warmtepompen kan je nog tot en met 30 juni 2022 aanvragen bij Fluvius. Daarna verloopt de aanvraag van je premie via https://www.mijnverbouwpremie.be/ Simuleer daar wat dit voor jouw premies betekent!
  • Uitzondering: de premie voor hybride warmtepompen zal je nog via Fluvius kunnen blijven aanvragen
 • Kies je voor een hybride warmtepomp, dan kom je in aanmerking voor een aanvullende premie vanuit het GEF-fonds ( tot uitputting van het gereserveerde bedrag)
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2022 en 31/12/2023
  • Uiterlijk 2 jaar na datum van de eindfactuur
 • Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen
 • Warmtepomp heeft een Europees productlabel (min. A++ bij geothermisch, min. A+ bij de andere types)
 • Een aannemer moet de warmtepomp plaatsen
 • Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass en EPC-labelpremie wanneer die in het verleden voor jouw woning of appartement al werd geactiveerd.Wanneer je premie met een laatste factuur uit 2021 niet voor 1 juli 2022 bij Fluvius werd aangevraagd en goedgekeurd, kunnen we de BENO-pass nadien niet meer activeren.
 • Premievoorwaarden Informatieblad premie warmtepomp 2022
  Informatieblad premie hybride warmtepomp 2022
  Premiebedrag
 • geothermische warmtepomp: 4000 euro
 • lucht-waterwarmtepomp: 3000 euro
 • hybride lucht-waterwarmtepomp: 2000 euro (+eventueel aanvullende premie GEF-fonds)
 • lucht-luchtwarmtepomp: 300 euro
 • Premiebedrag beschermde afnemer
 • geothermische warmtepomp: 4800 euro
 • lucht-waterwarmtepomp: 3600 euro
 • hybride lucht-waterwarmtepomp: 2400 euro
 • lucht-luchtwarmtepomp: 360 euro
 • Verhoging premiebedrag Verdubbeling premiebedrag als je een warmtepomp plaatst:
 • als vervanging van bestaande elektrische verwarming op uitsluitend nachttarief
 • in een woning, appartement of appartementsgebouw dat niet aansluitbaar is op het bestaande aardgasnet
 • Attest Attest plaatsing door aannemer 2022
  Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste warmtepomp
 • Een foto van de volledige warmtepompinstallatie met vermelding van datum
 • Een technische fiche waarop aangegeven staat hoe de actieve koelfunctie definitief werd uitgeschakeld
 • Een kopie van het Europees productlabel
 • Toe te voegen indien van toepassing
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent
 • Premievoorwaarden 2021

  Belangrijk
  • - Deze premie kan je nog tot en met 30 juni 2022 aanvragen bij Fluvius. Daarna verloopt de aanvraag van je premie via https://www.mijnverbouwpremie.be/
  • - Datum eindfactuur tussen 1/01/2021 en 31/12/2022
  • - Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen
  • - Warmtepomp heeft een Europees productlabel (min. A++ bij geothermisch, min. A+ bij de andere types)
  • - Een aannemer moet de warmtepomp plaatsen
  • - Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass wanneer die in het verleden voor jouw woning of appartement al werd geactiveerd. Wanneer je premie met een laatste factuur uit 2021 niet voor 1 juli 2022 bij Fluvius werd aangevraagd en goedgekeurd, kunnen we de BENO-pass nadien niet meer activeren.
  Premievoorwaarden Informatieblad premie 2021
  Premiebedrag
  • - Geothermisch: 4000 euro
  • - Lucht-water: 1500 euro
  • - Hybride lucht-water: 800 euro
  • - Lucht-lucht: 300 euro
  Premiebedrag beschermde afnemer
  • - Geothermisch: 4800 euro
  • - Lucht-water: 1800 euro
  • - Hybride lucht-water: 960 euro
  • - Lucht-lucht: 360 euro
  Verhoging premiebedrag Verdubbeling premiebedrag als je een warmtepomp plaatst:
  • - als vervanging van bestaande elektrische verwarming op uitsluitend nachttarief
  • - in een woning, appartement of appartementsgebouw dat niet aansluitbaar is op het bestaande aardgasnet


  Toepassing uitsluitend nachttarief: verhoging premiebedrag met 20%
  Deze verhoging is ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhoging van het premiebedrag voor beschermde afnemers.

  Attest Attest plaatsing door aannemer 2021
  Verplicht toe te voegen
  • - Een kopie van alle facturen
  • - Een attest met technische informatie over de geplaatste warmtepomp
  • - Een foto van de volledige warmtepompinstallatie met vermelding van datum
  • - Een technische fiche waarop aangegeven staat hoe de actieve koelfunctie definitief werd uitgeschakeld  
  • - Een kopie van het Europees productlabel
  Toe te voegen indien van toepassing
  • - Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
  • - Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
  • - Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

  Premievoorwaarden 2020

  Belangrijk
  • - Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
  • - Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen
  • - Warmtepomp heeft een Europees productlabel (min. A++ bij geothermisch, min. A+ bij de andere types)
  • - Een aannemer moet de warmtepomp plaatsen
  • - Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
  • - Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen
  • - Warmtepomp heeft een Europees productlabel (min. A++ bij geothermisch, min. A+ bij de andere types)
  • - Een aannemer moet de warmtepomp plaatsen
  Premievoorwaarden Informatieblad premie 2020
  Premiebedrag
  • - Geothermisch: 4000 euro
  • - Lucht-water: 1500 euro
  • - Hybride lucht-water: 800 euro
  • - Lucht-lucht: 300 euro
  Premiebedrag beschermde afnemer
  • - Geothermisch: 4800 euro
  • - Lucht-water: 1800 euro
  • - Hybride lucht-water: 960 euro
  • - Lucht-lucht: 360 euro
  Verhoging premiebedrag Verdubbeling premiebedrag als je een warmtepomp plaatst:
  • - als vervanging van bestaande elektrische verwarming op uitsluitend nachttarief
  • - in een woning, appartement of appartementsgebouw dat niet aansluitbaar is op het bestaande aardgasnet
  Attest Attest plaatsing door aannemer 2020
  Verplicht toe te voegen
  • - Een kopie van alle facturen
  • - Een attest met technische informatie over de geplaatste warmtepomp
  • - Een foto van de volledige warmtepompinstallatie met vermelding van datum
  • - Een technische fiche waarop aangegeven staat hoe de actieve koelfunctie definitief werd uitgeschakeld  
  • - Een kopie van het Europees productlabel
  Toe te voegen indien van toepassing
  • - Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
  • - Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
  • - Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

  Je premie online aanvragen is de snelste manier! Maar je kan elke premie ook aanvragen via het aanvraagformulier dat je per post opstuurt.
  Een aanvraagformulier dat je per post opstuurt, moet vergezeld zijn van het attest.