Premie buitenmuurisolatie

Je buitenmuren kan je op drie manieren isoleren:

 • door extra isolatie voor je bestaande buitenmuren (buitenmuurisolatie)
 • door de spouw op te vullen met minerale wol of EPS (isolerende parels), PUR isolatie komt niet in aanmerking (spouwmuurisolatie)
 • door isolatieplaten en/of een voorzetwand aan je binnenzijde van je buitenmuur te bevestigen (binnenmuurisolatie)

Heb je een eindfactuur opgemaakt na 1/7/2020 en vóór 1/1/2021 en heb je jouw premie-aanvraag nog niet ingediend binnen de vooropgestelde termijn van 1 jaar? Dan heb je nog tijd tot 1/7/2022 om je aanvraag in te dienen.
Een voorbeeld: je eindfactuur dateert van 1/9/2020 en je had je premie niet aangevraagd vóór 1/9/2021, dan kan je door deze uitbreiding alsnog je premie aanvragen met deze eindfactuur en dit vóór 1/7/2022.

  2020 2021
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
 • R-waarde ≥ 3 m² K/W (buitenmuurisolatie)
 • Spouw ≥ 50 mm lambda max. 0,065 W/mK (spouwmuurisolatie)
 • R-waarde ≥ 2 m²K/W (binnenmuurisolatie)
 • Een aannemer moet de isolatie plaatsen
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2021 en 31/12/2022
 • R-waarde ≥ 3 m² K/W (buitenmuurisolatie)
 • Spouw ≥ 50 mm & lambda max. 0,065 W/mK (spouwmuurisolatie)
 • R-waarde ≥ 2 m² K/W (binnenmuurisolatie)
 • Een aannemer moet de isolatie plaatsen
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2020 Informatieblad premie 2021
Informatieblad asbestverwijdering 2021
Premiebedrag
 • 15 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde of binnenzijde
 • 5 euro/m² voor spouwmuurisolatie
 • 30 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde
 • 15 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de binnenzijde
 • 5 euro/m² voor spouwmuurisolatie
Premiebedrag beschermde afnemer
 • 22,5 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde
 • 22,5 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de binnenzijde
 • 9 euro/m² voor spouwmuurisolatie
 • 45 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde
 • 22,5 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de binnenzijde
 • 9 euro/m² voor spouwmuurisolatie
Verhoging premiebedrag Niet van toepassing
 • Toepassing uitsluitend nachttarief:
  45 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde
  22,5 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de binnenzijde
  7,5 euro/m² voor spouwmuurisolatie
 • Asbestverwijdering tijdens de renovatiewerken bij buitenmuurisolatie aan de buitenzijde: 38 euro/m²
De verhogingen zijn ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhogingen van de premiebedragen voor beschermde afnemers.
Attest Attest plaatsing door aannemer 2020 Attest plaatsing door aannemer 2021
Attest asbestverwijdering 2021
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
Toe te voegen indien van toepassing
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een ondertekende “Verklaring van Overeenkomstigheid met STS 71-1“ (enkel bij spouwmuurisolatie)
 • Een attest van de begeleidende architect of de gecertificeerde aannemer (enkel bij binnenmuurisolatie)
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Je premie online aanvragen is de snelste manier! Maar je kan elke premie ook aanvragen via het aanvraagformulier dat je per post opstuurt.
Een aanvraagformulier dat je per post opstuurt, moet vergezeld zijn van het attest.