Premie zonneboiler voor ondernemingen

Met een zonneboiler gebruik je de warmte van de zon om je woning te voorzien van warm water voor bijvoorbeeld je douche of je verwarming. Voor een kwalitatieve plaatsing kan je best beroep doen op installateur met een certificaat van bekwaamheid.

Wanneer is een zonneboiler interessant?

  1. Als je plaats hebt voor een collector aan de zuidkant van je dak of muur.
  2. Als je naast je normale verwarmingsinstallatie ook ruimte hebt voor een opslagvat van minstens 150 liter.

Bereken je energiewinst bij de installatie van een zonneboiler in een bestaande woning

  2019 2020
Belangrijk Datum eindfactuur tussen 1/01/2019 en 31/12/2019 Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2019 Informatieblad premie 2020
Premiebedrag
200 euro/m² per apertuuroppervlakte en maximaal 40% van de factuurbedragen met een maximum van 10 000 euro als een aannemer plaatst
Attest Attest plaatsing door aannemer 2019 Attest plaatsing door aannemer 2020
Verplicht toe te voegen
  • Een kopie van alle facturen
  • Een attest met technische informatie over de geplaatste zonneboiler
  • Een foto van de zonnecollectoren met vermelding van datum waarbij het gebouw ook zichtbaar is
Toe te voegen indien van toepassing
  • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning