Premie zonneboiler voor ondernemingen

Met een zonneboiler gebruik je de warmte van de zon om je gebouw te voorzien van warm water voor bijvoorbeeld je douche of je verwarming. Voor een kwalitatieve plaatsing kan je best beroep doen op installateur met een certificaat van bekwaamheid.

Wanneer is een zonneboiler interessant?

 1. Als je plaats hebt voor een collector aan de zuidkant van je dak of muur.
 2. Als je naast je normale verwarmingsinstallatie ook ruimte hebt voor een opslagvat van minstens 150 liter.

Bereken je energiewinst bij de installatie van een zonneboiler in een bestaande woning

Heb je een eindfactuur opgemaakt na 1/7/2020 en vóór 1/1/2021 en heb je jouw premie-aanvraag nog niet ingediend binnen de vooropgestelde termijn van 1 jaar? Dan heb je nog tijd tot 1/7/2022 om je aanvraag in te dienen.
Een voorbeeld: je eindfactuur dateert van 1/9/2020 en je had je premie niet aangevraagd vóór 1/9/2021, dan kan je door deze uitbreiding alsnog je premie aanvragen met deze eindfactuur en dit vóór 1/7/2022.

  2020 2021
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
 • Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen
 • Een aannemer moet de zonneboiler plaatsen
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2021 en 31/12/2022
 • Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen
 • Een aannemer moet de zonneboiler plaatsen
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2020 Informatieblad premie 2021
Premiebedrag
200 euro/m² per apertuuroppervlakte en maximaal 40% van de factuurbedragen met een maximum van 10 000 euro
Attest Attest plaatsing door aannemer 2020 Attest plaatsing door aannemer 2021
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste zonneboiler
 • Een foto van de zonnecollectoren met vermelding van datum waarbij het gebouw ook zichtbaar is
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning