Premie warmtepomp voor ondernemingen

Een warmtepomp haalt warmte uit de omgeving (lucht, grondwater of bodem) en gebruikt die om je woning te verwarmen. Terwijl de meeste verwarmingssystemen volledig op (fossiele) brandstof of elektriciteit draaien, haalt een warmtepomp 70 tot 80 procent van haar energie uit de natuur. Voor een kwalitatieve plaatsing kan je best beroep doen op een installateur met een certificaat van bekwaamheid.

Heb je een eindfactuur opgemaakt na 1/7/2020 en vóór 1/1/2021 en heb je jouw premie-aanvraag nog niet ingediend binnen de vooropgestelde termijn van 1 jaar? Dan heb je nog tijd tot 1/7/2022 om je aanvraag in te dienen.
Een voorbeeld: je eindfactuur dateert van 1/9/2020 en je had je premie niet aangevraagd vóór 1/9/2021, dan kan je door deze uitbreiding alsnog je premie aanvragen met deze eindfactuur en dit vóór 1/7/2022.

  2020 2021
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
 • Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen
 • Een aannemer moet de warmtepomp plaatsen
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2021 en 31/12/2022
 • Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen
 • Een aannemer moet de warmtepomp plaatsen
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2020 Informatieblad premie 2021
Premiebedrag
 • Geothermisch: max. 57 000 euro
 • Lucht-water: max. 23 500 euro
 • Hybride lucht-water: max. 12 500 euro
 • Lucht-lucht: max. 4 800 euro
Verhoging premiebedrag
Verdubbeling premiebedrag als je een warmtepomp plaatst in een gebouw dat niet aansluitbaar is op het bestaande aardgasnet
Attest Attest plaatsing door aannemer 2020 Attest plaatsing door aannemer 2021
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Foto's van de volledige warmtepompinstallatie met vermelding van datum
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste warmtepomp
 • Het bewijs van de minimale energie-efficiënte eis.
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een technische fiche waarop aangegeven staat hoe de actieve koelfunctie definitief werd uitgeschakeld
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning