Premie warmtepomp voor ondernemingen

Een warmtepomp haalt warmte uit de omgeving (lucht, grondwater of bodem) en gebruikt die om je woning te verwarmen. Terwijl de meeste verwarmingssystemen volledig op (fossiele) brandstof of elektriciteit draaien, haalt een warmtepomp 70 tot 80 procent van haar energie uit de natuur. Voor een kwalitatieve plaatsing kan je best beroep doen op een installateur met een certificaat van bekwaamheid.

  2019 2020
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2019 en 31/12/2019
 • Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
 • Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2019 Informatieblad premie 2020
Premiebedrag
 • Geothermisch: max. 57 000 euro
 • Lucht-water: max. 23 500 euro
 • Hybride lucht-water: max. 12 500 euro
 • Lucht-lucht: max. 4 800 euro
Verdubbeling premiebedrag als je:
 • een warmtepomp plaatst waar geen aardgasleiding ligt of waar je niet op het aardgasnet kan aansluiten
Attest Attest plaatsing door aannemer 2019 Attest plaatsing door aannemer 2020
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Foto's van de volledige warmtepompinstallatie met vermelding van datum
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste warmtepomp
 • Het bewijs van de minimale energie-efficiënte eis.
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een technische fiche waarop aangegeven staat hoe de actieve koelfunctie definitief werd uitgeschakeld
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning