Premie vloerisolatie of kelderisolatie voor ondernemingen

Je woning verliest ook warmte via de vloer. Dat warmteverlies kan sterk verschillen, afhankelijk van wat er zich onder de vloer bevindt: volle grond, een kelder/kruipruimte of een buitenomgeving. Elk type vloer vraagt een andere manier van isoleren.

In tegenstelling tot een vloer boven een kelder-, kruip- of buitenruimte, waar je de vloer langs onder kunt isoleren, is isolatie van een vloer op volle grond minder evident. Je kunt ofwel de vloer uitgraven ofwel het vloerniveau verhogen. Bij dat laatste kan het nodig zijn om onder andere deuropeningen mee aan te passen.

Hoe je ook isoleert, vergeet je premie niet!

  2019 2020
Belangrijk
  • Datum eindfactuur tussen 1/01/2019 en 31/12/2019
  • R-waarde ≥ 2 m² K/W
  • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
  • R-waarde ≥ 2 m² K/W
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2019 Informatieblad premie 2020
Premiebedrag
6 euro/m² als een aannemer plaatst
Attest Attest plaatsing door aannemer 2019 Attest plaatsing door aannemer 2020
Verplicht toe te voegen
  • Een kopie van alle facturen
  • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
  • Een grondplan van het gebouw waar de isolatie is aangebracht met aanduiding van betrokken oppervlaktes.
Toe te voegen indien van toepassing
  • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning