Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Mijn VerbouwPremie (2de helft 2022)

De Vlaamse Regering heeft (op 9 juli 2021) principieel beslist om de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius/VEKA te integreren in de loop van 2022 in een eengemaakte premie: Mijn VerbouwPremie.

Alle voorbereidingen voor de opstart van één uniek premieloket zijn gestart.

Meer informatie over Mijn VerbouwPremie , kan je nalezen op vlaanderen.be/mijnverbouwpremie.