Premies 2021 voor beschermde klanten? Dit moet je weten

Wijzigingen huidige premies

  • Dakisolatie: plaats je zelf je dakisolatie? Dan krijg je geen premie dakisolatie meer. Je hebt enkel nog recht op deze premie als je met een aannemer werkt.  
  • Condensatieketel: geen premie meer voor de plaatsing van een nieuwe condenserende stookolieketel. En voor de plaatsing van een nieuwe condenserende propaan- of butaanketel krijg je enkel nog een premie als je woning in een gebied ligt waar nog geen aardgas aanwezig is. Bovendien krijg je een hogere premie (max. 2500 euro i.p.v. 1800 euro) als de oude ketel die je vervangt op stookolie werkte. Maar dus ook enkel als de nieuwe condenserende ketel op aardgas werkt (of op propaan of butaan als er geen aardgas aanwezig is in het gebied waar je woning ligt).
  • Warmtepompboiler: bijkomende voorwaarde voor warmtepompboilers! De boiler moet beschikken over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal, om zo aan thermische opslag te kunnen doen

Twee nieuwe premies

  1. premie voor zonnepanelen
  2. (energie)’labelpremie’ voor nieuwe eigenaars: premie voor de grondige energetische renovatie van een woning, of een wooneenheid, die in 2021 via een authentieke akte of een erfenis door een natuurlijke persoon in volle eigendom wordt verworven. 

    “Vanaf volgend jaar geeft de Vlaamse regering kopers van een bestaande (energieverslindende) woning nog een extra duwtje in de rug met een labelpremie. De labelpremie wordt toegekend aan Vlamingen die in 2021 een woning met label F of E verwerven en deze energetisch verbeteren tot een woning met label C, B of A. Bij appartementen gaat het om de renovatie van label F, E of D naar label B of A. Het energielabel van een woning geeft het energieverbruikniveau aan. Als een woning een A- of B-label krijgt, betekent dit dat ze heel energiezuinig is.”

Definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18/09/2020.

Raadpleeg hier het overzicht van het VEA