Premies 2021? Dit moet je weten

Onderstaande informatie geldt voor premieaanvragen waarvan de eindfactuur gedateerd is vanaf 1/1/2021.

Wijzigingen huidige premies

 • Facturen die meetellen voor de bepaling en behandeling van de premie mogen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.
 • Verhoging van het premiebedrag voor zowel woon- als niet-woongebouwen voor:
  • buitenmuurisolatie aan de buitenzijde van 15 euro/m² naar 30 euro/m²
  • beglazing van 8 euro/m² naar 16 euro/m²
 • Bij verwijdering van asbesthoudende materialen tijdens de renovatiewerken, verhoging van de premiebedrag voor zowel woon- als niet-woongebouwen voor:
  • dak- of zoldervloerisolatie met 8 euro/m²
  • buitenmuurisolatie aan de buitenzijde met 8 euro/m²
  De facturen van de asbestverwijdering en van het aanbrengen van de isolatie mogen niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen, en moeten beiden vanaf 1/1/2021 opgemaakt zijn.
 • Wanneer het woongebouw aangesloten is op het elektriciteitsnet met toepassing van het uitsluitend nachttarief, verhoging van het premiebedrag per m² voor:
  • dak- of zoldervloerisolatie, buitenmuurisolatie, vloerisolatie en beglazing met 50 %
  • warmtepomp en warmtepompboiler met 20 %
  De verhogingen zijn ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhogingen van de premiebedragen voor beschermde klanten.
 • Je ontvangt niet langer een premie voor dak- of zoldervloerisolatie die zelf aangebracht werd, enkel nog wanneer de isolatie werd geplaatst door een aannemer.
 • De premie voor een warmtepomp van het type ‘lucht-lucht’ is altijd cumuleerbaar met de premie warmtepompboiler.
 • Bij de premies voor warmtepomp en warmtepompboiler wordt het premiebedrag begrensd tot 50% van de investeringskosten i.p.v. 40%, dit enkel voor beschermde klanten en woongebouwen aangesloten op het elektriciteitsnet met toepassing van het uitsluitend nachttarief.
 • De premies voor warmtepompen, zonneboilers en warmtepompboilers gelden enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het distributienet voor 1 januari 2014 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan vijf jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn.
 • De premiebedragen voor het plaatsen van een condensatieketel zijn als volgt:
Oude ketel Nieuwe ketel Aardgasgebied Niet-aardgasgebied Doelgroep
Aardgas Aardgas 1 800 euro n.v.t. Beschermde klant
Propaan/butaan Aardgas 1 800 euro n.v.t. Beschermde klant
Propaan/butaan Propaan/butaan Geen premie 1 800 euro Beschermde klant
Stookolie Aardgas 2 500 euro n.v.t. Doelgroep lening
Stookolie Propaan/butaan Geen premie 2 500 euro Doelgroep lening

Beschermde klanten maken deel uit van de prioritaire doelgroep van de energielening

Twee nieuwe premies

Prioritaire doelgroep en Energiehuizen

Behoor je tot de prioritaire doelgroep en wil je één of meerdere energiebesparende investeringen uitvoeren, dan kan je hiervoor een renteloze lening verkrijgen via een energiehuis.
Het Energiehuis zal dan voor jou de premie aanvragen en je ontlasten van de registratie en opvolging van de aanvraag.
Je hoeft dus zelf geen premie aan te vragen. Het Energiehuis zal het toegekende premiebedrag vervolgens onmiddellijk aanwenden als vervroegde terugbetaling van de lening.

Meer informatie over Mijn energiehuis.

 

Deze informatie vermeld op deze pagina, is onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de Vlaamse Regering.

Meer info vind je op de website van Energiesparen.