Open dataset: reële verbruiksprofielen huishoudelijke klanten gas

Het rapport bevat de individuele verbruiksgegevens van 100 geanonimiseerde digitale meters gas van het pilootgebied (voorheen 'slimme meters' genoemd).
De verbruiken zijn beschikbaar voor het kalenderjaar 2018 (01/jan-31/dec).
We willen hiermee tegemoet komen aan de vraag van kwartierwaarden voor onder andere onderzoeksdoeleinden.

2018 Master table meter (csv) 2018 Reading (zip)
Legende (xlsx)