Open dataset: reële verbruiksprofielen huishoudelijke klanten elektriciteit

Het rapport bevat de individuele verbruiksgegevens van 100 geanonimiseerde digitale meters elektriciteit van het pilootgebied (voorheen 'slimme meters' genoemd) voor injectie/afname.
De verbruiken zijn beschikbaar voor het kalenderjaar 2016 (01/jan-31/dec).
Hiermee willen we tegemoet komen aan de vraag van kwartierwaarden voor onder andere onderzoeksdoeleinden.

Kwartierwaarden

2016 Master table meter (csv) 2016 Reading (zip)
Legende (xlsx)