Open dataset: lokale productie-installaties per gemeente

In deze dataset zitten alle lokale productie-installaties die aangesloten zijn op het distributienet van Fluvius, per gemeente. Het totaal aantal en geïnstalleerd vermogen is weergegeven met vermelding van type van de installatie (wind, warmte-krachtkoppeling (wkk), zonne-energie, …).

Situatie 28 februari 2022 (csv) Legende (xlsx)