Open data

Met onze open data, stelt Fluvius heel wat gegevens over energie ter beschikking die nuttig kunnen zijn voor verschillende partijen in het energielandschap. Op die manier bouwen we voort aan een open, actieve en betrouwbare relatie met al onze klanten, partners, lokale besturen en overheden. Dat ligt in lijn met alle initiatieven, onderzoeken en studieprojecten die we als energiekenniscentrum ondersteunen. Zo helpen we de klimaatdoelstellingen mee bereiken.

Bij Fluvius respecteren we de persoonsgevoeligheid van alle data en leven we de privacywetgeving na. Zo anonimiseren en aggregeren we alle gegevens, zodat er geen individuele verbruiken uit af te leiden zijn. Stel je toch een inbreuk vast, dan kan je dat melden.