Vanaf dinsdag 19 april 2022 kan je groenemeterstanden ingeven op mijn.fluvius.be/groenestroom.