Jouw energiefactuur beter begrijpen
Duurtijd:
2 min.

Voor welk type klant wil je de factuur beter begrijpen?

Gezin Gebouwen

Val je binnen de categorie klein of grootverbruiksmeting?

Gebouwen Fabriek

Over welk type energie wil je meer te weten komen?

Gas Elektriciteit Elektriciteit en aardgas

Heb je recht op sociaal tarief?

Vinkje Kruis

Welke type meter heb je?

grafiek meterstanden

Wek je zelf energie op met zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling of een windturbine?

Vinkje Kruis

Welk elektriciteitstarief heb je?

zon Zon en maan maan

Op basis van vorige stappen kan je jouw energiefactuur beter begrijpen

Hieronder zie je de officiƫle benamingen van de VREG. Deze kunnen bij jou anders zijn omdat verschillende energieleveranciers andere benamingen gebruiken.

Energiekost

De energiekosten zijn een weerspiegeling van de productie- of aankoopkost van je energie door je leverancier samen met de administratieve kosten. Je energietarief verschilt sterk van leverancier tot leverancier. Bij de energiekost worden ook de kosten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling (WKK) verrekend.

Energiekost

De energiekosten zijn een weerspiegeling van de productie- of aankoopkost van je energie door je leverancier samen met de administratieve kosten. Je energietarief verschilt sterk van leverancier tot leverancier. Voor meer informatie rond de energiekost van je bedrijf, neem je best contact op met je energieleverancier.

Nettarieven

Het nettarief is de kost die je betaalt aan Fluvius, Elia en/of Fluxys om je elektriciteit en/of gas te vervoeren over het distributienet. De nettarieven verschillen van regio tot regio en vallen uiteen in de distributiekosten en de transportkosten voor gas en transmissiekosten voor elektriciteit.

Nettarief

Het nettarief is de kost die je betaalt aan Fluvius, Elia en/of Fluxys om je elektriciteit en/of gas te vervoeren over het distributienet. De netwerkkost verschilt van regio tot regio en valt uiteen in de distributiekosten en de transportkosten voor gas en transmissiekosten voor elektriciteit.

Prosumententarief

Het prosumententarief wordt gefactureerd aan klanten die hernieuwbare energie opwekken, meestal door zonnepanelen, in combinatie met een terugdraaiende analoge elektriciteitsmeter.

Heffingen en toeslagen

De heffingen zijn de extra belastingen, accijnzen en bijdragen die zowel de Vlaamse als de federale overheid heffen. Zo betaal je een energiebijdrage, federale bijdrage en een bijdrage aan het Energiefonds, de zogenaamde Vlaamse bijdrage.

Sociaal tarief

De energiekost voor sociaal tarief is een voordelig all-intarief en omvat de energie- en netwerkkosten en de heffingen en toeslagen. Dit tarief is bij elke energieleverancier even hoog en wordt enkel toegekend aan mensen die hier recht op hebben.

Bijzondere accijns

De bijzondere accijns vervangt de federale bijdragen en biedt onder meer ondersteuning voor wie zijn energiefactuur niet kan betalen. Een ander deel van dit bedrag wordt opzij gezet voor Het Fonds Broeikasgassen en Denuclearisatiefonds om broeikasgassen en kernenergie terug te dringen en ook de werkingsmiddelen van CREG komen uit deze bijdrage.