In dit dossier

Verhuizen

Verhuizen

Op je oude adres

Heb je een overnemer voor je elektriciteits- en/of aardgasaansluiting? Vul dan samen met de nieuwe bewoner het energieovernameformulier in dat je vindt op de website van de VREG, www.vreg.be. Je hoeft in dat geval geen aanvraag te doen bij Fluvius. Dit is de goedkoopste en gemakkelijkste oplossing.

Meters sluiten

Als niemand de aansluiting(en) overneemt, laat dan je elektriciteits- en/of aardgasmeter sluiten.

Teledistributie

Voor teledistributie moet je contact opnemen met Telenet.

Zonnepanelen

Op je nieuwe adres

Als de elektriciteits- en/of de aardgasmeter(s) nog openstaan, vul dan samen met de vorige bewoner het energieovernameformulier in dat je vindt op de website van de VREG, www.vreg.be. Je hoeft in dit geval geen aanvraag te doen bij Fluvius. Dit is de goedkoopste en gemakkelijkste oplossing. Meters openen

Meters openen

Zijn de meters in het nieuwe gebouw gesloten? Laat dan je elektriciteits- en/of de aardgasmeter(s) openen.

Sluit een energiecontract af

Je kan enkel de aanvraag starten als je een energiecontract hebt afgesloten. Heb je nog geen energieleverancier? Sluit dan een contract af bij een leverancier naar keuze. Voor de lijst van energieleveranciers kan je terecht bij www.vreg.be.

De energieleverancier heeft minstens 5 werkdagen nodig om dit contract bij Fluvius te registreren. Na registratie kan je de aanvraag voor het openen van een meter starten.

Teledistributie

Voor teledistributie moet je contact opnemen met Telenet.

Zonnepanelen