Gebouw slopen

Afsluiten elektriciteitsaansluiting

Wil je de aansluiting laten afsluiten omdat je het gebouw wil slopen? Dan verwijdert Fluvius de meter en sluit Fluvius de aansluitkabel af.

Nieuwe aansluitingen aanvragen

Wil je na de sloop onmiddellijk een nieuwe of een tijdelijke aansluiting aanvragen? Dan kan je dat hier ook aanvragen. Bij een tijdelijke aansluiting wordt de huidige meter tijdelijk naar buiten verplaatst of krijg je een nieuwe (tijdelijke) aansluiting.

Indien het gebouw gesloopt wordt om op dezelfde plaats een nieuw pand te bouwen, dan moet de huidige rioleringsaansluiting hergebruikt worden.

Kostprijs

Je kan een prijssimulatie doen tijdens je aanvraag. Als je je aanvraag helemaal afwerkt, krijg je een offerte.

Wat moet je zeker weten voor je start met je aanvraag?

Zorg ervoor dat je de volgende info bij de hand hebt. Dit maakt het makkelijker om het aanvraagformulier in één keer in te vullen:

  • de EAN-code van je elektriciteits- of aardgasaansluiting. Elke aansluiting krijgt een unieke identificatiecode van 18 cijfers en begint met het getal 54144. De EAN-code van je aardgas- of elektriciteitsaansluiting staat vermeld op je energiefactuur.


Tijdens de aanvraag verwerken we je gegevens automatisch tussen elke stap. Dit kan soms iets langer duren. Bedankt voor je begrip.