Distributiekosten

Distributienettarief elektriciteit

De distributienetbeheerder vervoert elektriciteit en aardgas over de distributienetten tot bij de eindgebruiker. De vergoeding die hij daarvoor aanrekent, wordt het distributienettarief of nettarief genoemd.
Het distributienettarief wordt door de regulerende overheid goedgekeurd en door de netbeheerder aan de energieleveranciers aangerekend.

Transmissienettarieven

Het transmissienettarief of de transportnetvergoeding omvat de vergoeding voor het vervoer van de elektriciteit over het transmissienet (het net met een spanning van meer dan 70 kV). Dit tarief is een vast tarief, dat wordt goedgekeurd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Bekijk de transmissienettarieven van Fluvius.

Injectietarieven

Voorbehoud:

Bij Vlaams decreet dd. 23/12/2010 - publicatie BS 20/01/2011 werden deze injectietarieven geschorst. Het decreet van 23 december 2010 voorzag dat de taken noodzakelijk voor de injectie op het distributienet van elektriciteit geproduceerd dmv hernieuwbare energiebronenen en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (met uitzondering van de aansluiting) kosteloos moeten worden uitgevoerd.

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 12 juli 2012 het Decreet van 23 december 2010 “houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het vermijden van injectietarieven voor elektriciteit geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling” vernietigd, zonder de gevolgen van dat decreet voor het verleden te handhaven.

Fluvius zal daarom zo spoedig mogelijk de facturering van de door de CREG goedgekeurde injectietarieven voor elektriciteit geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve WKK, hernemen.
Fluvius behoudt zich bovendien het recht voor om een verrekening van die injectietarieven voor het verleden na te factureren.

1. De gepubliceerde tarieven zijn enkel van toepassing voor de gemeenten Boechout, Essen, Hemiksem, Merksplas, Niel, Nijlen en Zelzate, evenals op het grondgebied van de gemeente Kapellen met uitzondering van de wijk Hoogboom en tevens op een gedeelte van het grondgebied van Antwerpen, meer bepaald het volledige district Hoboken (postcode 2660), de wijk Kiel (postcode 2020) en het havengebied ‘rechteroever’, ‘petroleum instellingen zuid’ en ‘het gebied tussen Havenweg en Schijns’.
2. De gepubliceerde tarieven zijn enkel van toepassing voor de gemeente Vorselaar.