Storing straatverlichting

Een kapotte straatlamp of andere defecten aan de verlichting kan je gratis melden bij Fluvius. Maar in welke situatie en op welke manier kan je optimaal een defect melden? En hoe lang moet je wachten op een oplossing?

Hoe meld je een defecte straatverlichting?

Een storing meld je snel en eenvoudig via onderstaande knop.

Of bel naar het nummer 078 35 35 00 voor gevaarlijke situaties, zoals bv. een paal of lamp die dreigt te vallen of een loshangende kabel.

Fluvius beheert niet alle lichtpunten in Vlaanderen. Verlichting langs autosnelwegen en gewestwegen valt voornamelijk onder het beheer van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en kan je herkennen aan de letter ‘G’ in combinatie met vier cijfers in horizontale of verticale richting.

Wanneer meld je een defect lichtpunt?

Niet alleen een kapotte lamp, ook andere defecten kan je gratis melden. Om aan te geven over welk soort storing het gaat, zullen we jou vragen om welke van volgende ‘defecttypes’ het gaat:

  • Het lichtpunt brandt niet wanneer dat wel zou moeten
  • Het lichtpunt blijft branden terwijl het uit zou moeten zijn
  • Het lichtpunt knippert
  • De volledige straat zit zonder verlichting
  • Een ander defect zoals bv. beschadiging van een lichtpunt, maar ook allerhande potentieel gevaarlijke situaties zoals een loshangende lamp of een ontbrekend paaldeurtje. Ook schadegevallen kan je bij ons melden.

Brandt de lamp tussen 24 en 5 uur niet, maar wel ervoor en erna? Dan is het geen defect, maar een gevolg van de beslissing van jouw stad of gemeente om de straatverlichting te doven en zo energie te besparen.

Hoe lang duurt de herstelling?

Zodra jouw melding bij ons binnenkomt, kijken we meteen wanneer één van onze ploegen in de buurt is, zodat ze het defect kunnen herstellen.

  • Voor individuele defecten (excl. schadegevallen) duurt het gemiddeld 8 kalenderdagen tussen de melding en de herstelling. We zorgen er in elk geval voor dat de herstelling zeker binnen de 14 kalenderdagen gebeurt.
  • Voor collectieve defecten (excl. schadegevallen) streven we naar 4 kalenderdagen (met een maximum van 7 kalenderdagen) tussen de melding en de herstelling.
  • Bij schadegevallen, complexe storingen of ondergrondse kabeldefecten is de duurtijd vaak moeilijker in te schatten. We doen in elk geval altijd ons best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Wist je dat eind 2028 alle steden en gemeenten zullen overgeschakeld zijn op openbare verlichting met ledtechnologie? We zetten de komende jaren trouwens ook zwaar in op de installatie van steeds meer interactieve verlichtingstoestellen. Die toestellen sturen zelf een signaal naar Fluvius zodat we ze nog sneller en efficiënter kunnen herstellen.