Scenario's PV: vragen m.b.t. terugdraaien van teller