Open dataset: aantal toegangspunten bij sociale en uitzonderingsleverancier 01/12/2021 (csv)