Open dataset: aantal toegangspunten bij sociale en uitzonderingsleverancier 01/12/2020 (cvs)