Open dataset: aantal toegangspunten bij sociale en uitzonderingsleverancier 01/03/2021 (cvs)