Open dataset: aantal toegangspunten bij sociale en uitzonderingsleverancier 01/01/2021 (cvs)