Premie na energiestudie voor bedrijven

Voor gebouwen zonder woonfunctie kan je een premie aanvragen als:

  • een uitgevoerde energiestudie of -audit aantoont dat een investering in het gebouw een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de huidige situatie
  • de investering daadwerkelijk werd uitgevoerd
  • het gebouw minstens 5 jaar oud is op de datum van de premie-aanvraag

Opgelet: de premie na energiestudie of -audit geldt enkel voor 'state of the art' of best beschikbare technieken. Bijvoorbeeld: een frequentiesturing op een compressor of een motor is vanzelfsprekend; een warmtewisselaar op een compressor voor warmterecuperatie dan weer niet. De eerste komt niet in aanmerking voor een premie, de laatste wel.

Je kan de premie na energiestudie niet langer aanvragen via Fluvius. Sinds 1 januari 2023 kan je hiervoor terecht bij het Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap. Premie voor investeringen na uitvoering van een energieaudit in niet-residentiële gebouwen.