Open dataset: assetdata en financiële waarde van het gasnet

De open dataset bevat voor lage- of middenbedrijfsdruk op statistische sector onder meer de lengte, leeftijd en de financiële waarde van het gas net.

Situatie maart 2020 (xlsx - csv) Legende (xlsx)