Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Wijzigingen zonnepanelen boven 10 kVA

In de loop der jaren kan je installatie de nodige wijzigingen ondergaan. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke wijzigingen en wanneer je je installatie opnieuw bij Fluvius moet aanmelden. 

Wijziging Melden bij Fluvius?
Verplaatsing Ja
Verwijdering Ja
Uitbreiding Ja
Vervanging omvormer Ja
Stijging piekvermogen panelen Ja
Wijziging eigenaar Ja
Vervanging ontkoppelbeveiliging Ja
Defecte verbruiksteller Ja
Defecte productieteller Ja

Verplaatsing

Als je installatie wordt verplaatst naar een ander toegangspunt (met andere EAN-code), dan moet je de installatie na de verplaatsing melden op het nieuwe toegangspunt. Bij de verplaatsing van je installatie moet je zowel de AREI-keuring op het nieuwe adres als die op het oude adres voorleggen.

Enkel installaties die je in hun geheel verplaatst – dus zowel de panelen zelf als de omvormer(s) en de AREI-gekeurde en aangemelde productieteller – behouden hun looptijd en minimumsteun voor groenestroomcertificaten.

Verwijdering

Hieronder verstaan we:

  • de definitieve buitendienststelling van je installatie
  • de verplaatsing van je installatie buiten het werkingsgebied van Fluvius (bv. naar Brussel of Wallonië)

Dergelijke verwijderingen moet je na maximaal 5 dagen melden aan Fluvius.

Uitbreiding

Elk bijkomend geïnstalleerd vermogen van je panelen wordt beschouwd als een uitbreiding van de bestaande installatie. Die moet een AREI-keuring krijgen en aangemeld worden bij Fluvius.

Als je panelen bijplaatst, moet je ook een aparte omvormer plaatsen. En als je nog in aanmerking wil komen voor groenestroomcertificaten, moeten deze bijkomende panelen en omvormer(s) ook voorzien worden van een aparte productieteller.

Vervanging omvormer

De vervanging van een omvormer moet gemeld worden en vergezeld worden van het AREI-keuringsverslag. De omvormer(s) die in de plaats komen moeten voldoen aan de huidige technische voorschriften en dus vermeld zijn op de lijst van Synergrid.

De vervanging van de omvormer moet je melden aan je contactpersoon uit het oorspronkelijke aansluitingsdossier. Bij deze melding bezorg je altijd ook het nieuwe keuringsverslag van de installatie aan Fluvius.

Stijging piekvermogen panelen

Als het piekvermogen van de panelen toeneemt, dan moet de opbrengst van het bijkomende vermogen apart gemeten worden. De bijkomende panelen krijgen de minimumsteun van dat moment en er begint voor dit deel van de installatie een nieuwe periode (zie ook uitbreiding). 

Als je panelen moet vervangen na schade door brand of storm, is het soms moeilijk nog panelen van hetzelfde vermogen te vinden. Daarom mag in geval van overmacht het totale piekvermogen met maximaal 1 kWp toenemen. Daarvoor moet je wel het bewijs van overmacht kunnen leveren, bv. door het verslag van de branddeskundige, een verzekeringsexpert, foto’s, …

Nieuwe eigenaar

Als de installatie wijzigt van eigenaar, bv. door verkoop, echtscheiding of overlijden, moet je dit bij Fluvius melden.

Als de verandering van eigenaar ook betekent dat je facturatiegegevens voor de uitbetaling van de groenestroomcertificaten of het verzendadres van de maandelijkse productierapportering moet aangepast worden, moet je dat ook melden bij Fluvius. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

Vervanging externe netontkoppelbeveiliging

Als blijkt dat de netontkoppelbeveiliging van je installatie defect is en moet worden vervangen, dan moet je dat altijd melden aan Fluvius. De instelparameters van die netontkoppelbeveiliging zijn intussen immers mogelijk niet meer geldig.

Defecte verbruiksteller

De verbruiksteller is eigendom van de distributienetbeheerder. Het is dan ook aan niemand toegestaan, behalve Fluvius, om werken uit te voeren op deze teller. Als je een defect opmerkt aan deze teller moet je zo snel mogelijk contact opnemen met Fluvius via 078/35 35 00.

Als na het onderzoek blijkt dat de verbruiksteller geen gebreken vertoont en correcte meetresultaten registreert, rekenen we de kosten van de interventie aan.

Defecte productieteller

Hoewel deze teller jouw eigendom is, gelden dezelfde regels dan bij de verbruiksteller. Geen enkele externe partij, behalve Fluvius, mag werken uitvoeren aan deze teller. Als je een defect opmerkt aan deze teller moet je zo snel mogelijk contact opnemen met Fluvius via 078/35 35 00.

Als na het onderzoek blijkt dat de verbruiksteller geen gebreken vertoont en correcte meetresultaten registreert, rekenen we de kosten van de interventie aan.