Waarom rijden op aardgas (CNG)?

CNG (Compressed Natural Gas) wordt beschouwd als een transitiebrandstof. Hoewel het ook een fossiele brandstof is, worden er bij de verbranding van CNG minder vervuilende stoffen uitgestoten. Hierdoor kan een omschakeling van diesel en benzine naar aardgas al een grote impact hebben op onze luchtkwaliteit. Het is eveneens toepasbaar voor grotere voer- en vaartuigen (LNG).
Rijden op aardgas in plaats van op benzine of diesel is goed voor:

  • 95% minder fijn stof dan diesel
  • 50% minder koolmonoxide (CO) en stikstofoxide (NOX)
  • gemiddeld 20% minder koolstofdioxide (CO2)
  • nul uitstoot van roet of benzene

Is rijden op CNG voordelig(er)?

Aan de pomp is aardgas de goedkoopste brandstof. Met 1 kg CNG rij je ongeveer even ver als met 1 liter diesel. Bovendien krijgen CNG-wagens sinds 2016 van de Vlaamse overheid vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting.

Is rijden op CNG veilig(er)?

Het is even veilig als een benzine- of dieselvoertuig. De aardgastank is solide en volledig afgesloten. Autoconstructeurs passen bij de fabricatie van voertuigen op aardgas de meest strikte veiligheidsnormen toe. Tal van innovatieve technologieën maken van de aardgastank een van de stevigste onderdelen.

Het bewijs? Met een CNG-auto mag je zelfs parkeren in ondergrondse garages.

Wat is het verschil met LPG?

LPG staat voor Liquid Propane Gas of vloeibaar propaangas. Dat is een restproduct dat ontstaat bij de productie en behandeling van onder meer aardolie. Aardgas daarentegen wordt niet in vloeibare vorm maar als samengedrukt gas in de auto opgeslagen.

Samengedrukt aardgas (Compressed Natural Gas of CNG) is lichter dan lucht. Als het vrij komt, lost het daardoor onmiddellijk op in de lucht. Een aardgaswagen is even veilig als een klassieke benzinewagen.