Bidirectionele laadpalen

Wat is een bidirectionele laadpaal?

Een bidirectionele laadpaal is een laadpaal waarmee je niet enkel je auto kan opladen, maar ook de energie uit de autobatterij kan “ontladen”. Die energie kan je bijvoorbeeld sturen naar je woning “Vehicle to Home” (V2H) of naar het elektriciteitsnet “Vehicle to Grid” (V2G).

Een bidirectionele laadpaal is een vorm van een opslagsysteem voor elektriciteit. We passen dan ook dezelfde principes toe als bij andere opslagsystemen zoals bijvoorbeeld een thuisbatterij.

Waarom Fluvius betrekken bij de installatie van je bidirectionele laadpaal?

Dat heeft alles te maken met operationele veiligheid en het kunnen waarborgen van de spanningskwaliteit. Bij de installatie van een bidirectionele laadpaal zijn wij als distributienetbeheerder verplicht om na te gaan of er een aanpassing van de aansluiting of het distributienet noodzakelijk is.

Daarom is het belangrijk om te weten of de installatie waar de bidirectionele laadpaal tot behoort klein is of niet. De acties die je moet ondernemen hangen ook af van de grote van deze installatie.

Ongeacht of je laadpaal klein is of niet, kan je enkel werken met door Synergrid gehomologeerde laadpalen. Je vindt deze informatie terug in de actuele lijst op de website van Synergrid (www.synergrid.be). Ga naar de webpagina over gehomologeerd materiaal en klik op de lijst C10/26.*

Is mijn installatie klein of niet?

Om te bepalen of jouw installatie klein is of niet, bekijken we enerzijds al jouw productie-installaties (bv. zonnepanelen, windenergie, warmtekrachtkoppeling, …) en anderzijds al jouw opslagsystemen (bv. thuisbatterij, bidirectionele laadpaal).

Je maakt dus de som van de vermogens (uitgedrukt in kVA) van de productie-installaties (anders dan de eventuele opslagsystemen).
En je maakt ook de som van de vermogens (uitgedrukt in kVA) van de opslagsystemen.

Kleine installatie

We spreken over een "kleine installatie" als:

 • bij een monofasige elektriciteitsaansluiting:
  • het totaalvermogen van alle productie-installaties niet meer dan 5 kVA is,
  • en het totaalvermogen van alle opslagsystemen maximaal 5 kVA is.
 • bij een driefasige elektriciteitsaansluiting:
  • het totaalvermogen van alle productie-installaties niet meer dan 10 kVA is,
  • en het totaalvermogen van alle opslagsystemen maximaal 10 kVA is.
 • je installatie de injectie beperkt tot het vermogen van je productie-installatie. Een vermogensbeheersysteem is hiervoor een vereiste.

Enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1:

Je hebt een monofasige aansluiting en volgende installaties:

 • 4 kVA zonnepanelen (vermogen van de omvormer)
 • een warmtekrachtkoppeling van 0,75 kVA
 • een bidirectionele laadpaal van 5 kVA.

Totaalvermogen productie-installaties: 4,75 kVA
Totaalvermogen opslagsystemen: 5 kVA
Conclusie: Dit is een kleine installatie.

Voorbeeld 2:

Je hebt een driefasige aansluiting en volgende installaties:

 • 10 kVA zonnepanelen (vermogen van de omvormer)
 • thuisbatterij van 5 kVA
 • een bidirectionele laadpaal van 5 kVA

Totaalvermogen productie-installaties: 10 kVA
Totaalvermogen opslagsystemen: 10 kVA
Conclusie: Dit is een kleine installatie.

Beschik je volgens bovenstaande optelsom over een kleine installatie? Volg dan ons stappenplan ‘kleine installatie’ om je installatie correct te melden.

Stappenplan kleine installatie

Geen kleine installatie?

Beschik je volgens bovenstaande optelsom niet over een kleine installatie? Dan is een netstudie noodzakelijk voor je de bidirectionele laadpaal mag installeren.

Een voorbeeld:

Je hebt een driefasige aansluiting en volgende installaties:

 • 10 kVA zonnepanelen (vermogen van de omvormer)
 • thuisbatterij van 5 kVA
 • een bidirectionele laadpaal van 11 kVA

Totaalvermogen productie-installaties: 10 kVA
Totaalvermogen opslagsystemen: 16 kVA
Conclusie: Dit is geen kleine installatie.

Heb je berekend dat je geen kleine installatie hebt? Volg dan ons stappenplan ‘andere installatie’ om een netstudie aan te vragen.

Stappenplan andere installatie

Ik weet niet welk vermogen mijn installatie heeft

Twijfel je nog over het vermogen van jouw aansluiting? Vul dan het infoformulier voor bidirectionele laadpalen in.
Aan de hand van de ontvangen informatie bezorgen we jou een stappenplan om mee aan de slag te gaan.

* Staat jouw gekozen laadpaal (nog) niet op de lijst van Synergrid? Kies een ander type of laat je installateur contact opnemen met de fabrikant om de homologatieprocedure op te starten.

Nog meer info nodig om aan de slag te gaan?

Deze instructiefilmpjes leggen stap voor stap uit hoe je het gepaste formulier invult.