Het juiste attest voor je (verlaagd) btw-tarief

Niet alle prestaties vallen onder het standaard btw-tarief van 21%. In sommige gevallen is er een verlaging naar 12 of 6% mogelijk. Bekijk hieronder de verschillende formules en download het bijhorende attest om een mogelijke btw-verlaging correct aan te vragen

Wanneer standaardtarief van 21%?

Het standaard btw-tarief voor aansluitkosten bedraagt 21% en geldt voor onderstaande prestaties en diensten:

Elektriciteit

  • Openen en sluiten van een bestaande meter
  • Omschakelen naar een elektriciteitsmeter met 1 actief telwerk of naar 2 actieve telwerken (omschakelen naar enkel dagtarief of omschakelen naar dag- en nachttarief)
  • Meer in de tarieven voor laagspanning 

Aardgas

Wanneer verlaagd btw-tarief van 12%?

Voor de bouw van sociale woningen.

Wanneer verlaagd btw-tarief van 6%?

  • Werken nieuwe aansluiting of werken wijziging aansluiting elektriciteit, aardgas of riolering (niet voor diensten zoals beschreven bij het standaardtarief van 21%)
  • Residentieel huis ouder dan 10 jaar
  • Woning aangepast aan personen met een handicap
  • De bouw van openbare sociale woningen door een sociale huisvestigingsmaatschappij. Het btw-tarief daalt dan van 12% naar 6%.
  • Onroerende werken aan schoolgebouwen (*)

Hoe vraag je een btw-verlaging aan?

Om een btw-verlaging aan te vragen, duid je in je online aansluitdossier aan dat je recht hebt op een verlaagd btw-tarief. Daarna vul je een onderstaand btw-attest in en bezorg je ons het btw-attest.
Indien je het ingevulde btw-attest hebt ingescand, kan je het btw-attest:

  • toevoegen aan je online aansluitdossier via Mijn Dossier (uploaden) of
  • versturen via het contactformulier

Indien je het ingevulde btw-attest hebt geprint, kan je het btw-attest opsturen naar:

Fluvius
Dienst administratie aansluitingen
Trichterheideweg 8
3500 Hasselt

(*) Worden eveneens beschouwd als schoolgebouw: internaten toegevoegd aan een school of een universiteit of die ervan afhangen en voor zover zij vrijgesteld zijn van btw krachtens artikel 44, §2, 4°, a) van het btw-wetboek.