Al een miljoen digitale meters geplaatst in Vlaanderen

Een miljoen digitale meters geplaatst

Onlangs kreeg een familie uit Grembergen de eer om de miljoenste (!) digitale meter in Vlaanderen in haar huis te laten plaatsen. Een kleine stap voor het gezin in kwestie, maar een grote symbolische mijlpaal in de energietransitie. Maar wat zijn de voordelen van zo’n digitale meter nu ook alweer?

Een miljoen digitale meters: grote stap richting groene toekomst

Eén miljoen digitale meters staan voor evenveel gezinnen die bijdragen tot een groenere toekomst. Dat is een extra bonus voor onze samenleving. De digitale meter is namelijk een cruciale stap in de energietransitie. Door slimmer, bewuster en zuiniger om te gaan met onze energie, dragen we bij tot de strijd tegen de klimaatopwarming.

Wat doet die digitale meter ook alweer?

Voor wie nog wat opfrissing nodig heeft: de digitale meter is een elektronische meter die de traditionele gas- en elektriciteitsmeter vervangt. De meter stuurt de gedetailleerde verbruikersgegevens automatisch naar Fluvius. En dat brengt een hoop voordelen met zich mee.

Meer inzicht, minder verbruik

Dankzij de ingebouwde communicatiesystemen van de digitale meter hoeft de meteropnemer niet meer langs te komen. Bovendien krijgen gezinnen vooral zélf meer inzicht in hun verbruik. Met een digitale meter kan je via Mijn Fluvius precies zien hoeveel energie je verbruikt op elk moment. Zo ga je bewuster om met energie, kan je je verbruik bijsturen en zo je factuur verlagen.

De digitale meter biedt ook de mogelijkheid om bepaalde apps en toepassingen te koppelen. Zo maak je de digitale meter slim, en kan je bijvoorbeeld automatisch huishoudtoestellen en elektrische apparaten aansturen op het meest voordelige tijdstip.

Fluvius startte in 2019 met de uitrol van de digitale meter. Wie een nieuwe elektriciteitsaansluiting aanvraagt (bijvoorbeeld bij een nieuwbouw of verbouwing), krijgt automatisch een digitale meter. Dit voorjaar gingen onze technici in heel Vlaanderen aan de slag om de meters bij elk gezin en klein bedrijf in Vlaanderen te installeren. Tegen eind 2024 heeft 80% van de woningen een digitale meter.

Wat met zonnepanelen?

Wie sinds 2021 zonnepanelen liet plaatsen, of een installatie ouder dan 15 jaar heeft, krijgt automatisch een digitale meter.

Gezinnen met een PV-installatie die niet onder deze voorwaarden vallen en nog een analoge meter hebben, kunnen kiezen of ze een digitale meter laten installeren. Wie dat wel doet, komt in aanmerking voor een premie en de verkoop van zijn extra zonnestroom aan de energieleverancier. Wie ervoor kiest de analoge meter te behouden, kan dat doen ten laatste tot 1 januari 2025.

Meer weten over de digitale meter?

www.fluvius.be/digitalemeter

Gerelateerde artikels