Lancering Fluvius - Financieel

Omvat de fusie ook een besparing?

Eénmaal de integratie van het vroegere Eandis en Infrax volledig rond zal zijn in 2022, kunnen we jaarlijks en elk jaar opnieuw 110 miljoen euro werkingskosten besparen.

 • Je doet bepaalde activiteiten (aankopen, ontwikkeling nieuwe standaarden en technologieën) niet meer dubbel.
 • Bepaalde afdelingen in onze bedrijven zijn nu dubbel. Ook dat verandert.
 • Maar er komen geen ontslagen. Het gezamenlijk personeelsbestand zal de komende jaren sowieso krimpen: de gemiddelde leeftijd van zowel de Eandis- als Infrax-medewerker is hoog. Heel wat medewerkers gaan in de komende jaren met pensioen.

Zullen sommige mensen hun job verliezen door de fusie?

Er komen geen ontslagen. Het gezamenlijk personeelsbestand zal de komende jaren krimpen: de gemiddelde leeftijd van zowel de Eandis- als Infrax-medewerker is hoog. Heel wat medewerkers gaan in de komende jaren met pensioen.

Is 110 miljoen euro besparing niet wat weinig?

110 miljoen euro vanaf 2022 is 15 procent van de totale werkingskost van Eandis en Infrax. En we besparen ze elk jaar opnieuw. Dat is een hele hap.

Wat zal ik als klant van die 110 miljoen euro besparing voelen?

Aan het einde van ons integratietraject in 2022 zullen we jaarlijks 110 miljoen euro besparen. Dat vertegenwoordigt een daling van het nettarief met 36 euro per jaar voor een gemiddeld gezin met aardgas en elektriciteit.

Is de fusie niet vooral voordelig voor de aandeelhouders en minder voor de burger?

Neen. De fusie van Eandis en Infrax maakt de baan vrij voor een sterkere werkmaatschappij die klaar is om haar rol in de energietransitie op te nemen. De ambitie is om minstens 110 miljoen euro werkingskosten te besparen, wat een gunstig effect moet hebben op de energiefactuur. Daar heeft iedereen voordeel bij.

Gaat Fluvius ook naar de beurs?

Fluvius gaat op dit moment niet naar de beurs. De 308 Vlaamse gemeenten, verenigd in de verschillende regionale distributienetbeheerders (DNB’s) zijn de eigenaars van de eengemaakte werkmaatschappij Fluvius.

Welke gevolgen heeft de fusie voor de houders van bestaande obligaties van Eandis en Infrax?

 • Zowel Eandis System Operator als Infrax hebben in het verleden obligaties uitgegeven waarvan de looptijd nog niet is verstreken. Voor de houders van deze obligaties wijzigt er bij de fusie tot Fluvius niets. Alle uitstaande obligaties lopen gewoon verder.
 • De ex-Eandis obligaties blijven gewaarborgd door de ex-Eandis- distributienetbeheerders die zich bij uitgifte borg hebben gesteld.
 • De ex-Infrax obligaties blijven gewaarborgd door de ex-Infrax-entiteiten die zich bij uitgifte borg hebben gesteld.
 • Nieuwe uitgiften zullen in de toekomst uiteraard gebeuren door Fluvius System Operator.

Wat is de rating van Fluvius?

 • Fluvius heeft nog geen ratingbureau gekozen waarmee de onderneming zal samenwerken.  Er is nu dus ook nog geen rating voor Fluvius. Van zodra de keuze is gemaakt en een eerste rating bekend is, wordt dit gecommuniceerd.
 • De ratings van Eandis System Operator zijn momenteel: A3 (positieve vooruitzichten) bij Moody’s en A+ (stabiele vooruitzichten) bij Creditreform Rating.
 • De rating van Infrax is A (negatieve vooruitzichten) bij Fitch.

Hoe zal Fluvius de financiële rapportering verzorgen?

 • Fluvius System Operator zal volgende financiële rapporten publiceren.
  • Fluvius System Operator cvba: volgens de Belgische boekhoudnormen
  • Fluvius Economische Groep, inclusief de distributienetbeheerders/aandeelhouders: volgens IFRS
  • Fluvius-groep (geconsolideerd): volgens IFRS
  • Fluvius-groep (geconsolideerd): volgens de Belgische boekhoudnormen
 • De jaarcijfers worden per 31 december gepubliceerd, de halfjaarcijfers per 30 juni.
 • De rapportering per 30 juni 2018 zal nog apart gebeuren voor Eandis en Infrax. Een geïntegreerde financiële rapportering voor Fluvius zal voor het eerst gebeuren per 31 december 2018, met andere woorden in het voorjaar van 2019.