Lancering Fluvius - Energie(transitie)

Hoe draagt de fusie van Eandis en Infrax bij tot de energietransitie in Vlaanderen? Welke voordelen zal Fluvius met zich mee?

  • Fluvius is op meerdere manieren betrokken bij de energietransitie.
    • We installeren digitale meters vanaf 2019: we geven alle marktspelers nieuwe mogelijkheden qua integratie van decentrale productie in het energiesysteem, en de consument nieuwe mogelijkheden om energie te besparen en – op termijn – overproductie te valoriseren.
    • We nemen de rol van neutrale databeheerder op. Dat biedt andere marktpartijen de mogelijkheid hun opdrachten in het kader van de energietransitie makkelijker uit te voeren.
    • We zijn hard aan het werk met “asset management 3.0”: de digitalisering van alle data over onze assets maakt dat we sneller en gerichter kunnen beslissen  waar in netten geïnvesteerd moet worden en waar er nog ruimte is. Zo houden we de netten up-to-date in het veranderende landschap.

Zal de energietransitie de factuur de komende jaren niet verder de hoogte injagen?

  • We moeten niet ontkennen dat de energietransitie die bezig is, geen evidente of goedkope operatie is. Er zal veel geïnvesteerd moeten worden in innovatie en infrastructuur. Maar we kunnen de transitie niet negeren, we moeten ze goed aanpakken en de juiste dingen doen.
  • De gefaseerde en uniforme uitrol van de digitale meters is in dat opzicht al een mooi voorbeeld. Het feit dat we die transitie niet ‘twee maal’ als aparte bedrijven hebben gedaan, maar als Fluvius is dus alvast de juiste keuze. Daardoor is de impact op de factuur alvast een stuk beperkter.