Lancering Fluvius - De klant

Kan ik voor al mijn nutsvoorzieningen (elektriciteit, aardgas, kabel-tv en riolering) terecht bij Fluvius?

Begin 2019 kun je voor al jouw nutsvoorzieningen terecht bij Fluvius. Dan veranderen we onze naam naar de buitenwereld. Voordien blijven we de merknamen Eandis en Infrax nog gebruiken voor onze klanten en worden alle activiteiten nog behandeld door de respectieve contactpersonen.

Hoelang kan ik nog terecht bij Eandis en Infrax?

Tot begin 2019 kun je nog terecht bij Eandis en Infrax. Zo lang blijven we de merknamen Eandis en Infrax nog gebruiken voor onze klanten. Begin 2019 veranderen we ook onze naam naar de buitenwereld. Pas vanaf dan veranderen we ook onze naam naar de buitenwereld.

Hoe herken ik iemand van Fluvius?

Begin 2019 zal Fluvius ook in het straatbeeld zichtbaar zijn: dan veranderen we onze naam naar de buitenwereld.  De namen Eandis en Infrax komen dan nergens meer voor. Fluvius zal herkenbaar zijn aan een nieuw logo, dat zowel op de uniformen van onze medewerkers, onze voertuigen, onze gebouwen, onze briefwisseling, als onze communicatie zal prijken. Medewerkers die bij jou thuis komen, hebben ook altijd een identificatiebadge bij zich.

Moet ik nu veranderen van energieleverancier?

Neen, voor jou als klant verandert er niets. De keuze van energieleverancier staat los van Fluvius. Fluvius treedt op als onafhankelijke maatschappij waardoor de keuze van leverancier bij jou als klant ligt. Dus als jij zelf niet verandert, blijft je energieleverancier dezelfde.

Mijn dossier is opgestart bij Eandis/Infrax. Wie volgt dit op binnen Fluvius?

Er wijzigt niets voor jouw dossier. Tot begin 2019 blijven we de merknamen Eandis en Infrax gebruiken. Pas vanaf dan veranderen we onze naam naar de buitenwereld. Tot dan worden alle kanalen (website, callcenter,…) behouden bij de respectieve distributienetbeheerder. Je kunt de status van je dossier dus nog altijd opvolgen via deze kanalenBegin 2019 zal dat kunnen via één kanaal. Meer info hierover volgt nog.

Ik heb mijn premie aangevraagd bij Eandis/Infrax. Moet ik die bij Fluvius opnieuw aanvragen?

Neen, je premie wordt verder behandeld. De fusie heeft geen invloed op jouw dossier. Wens je info over de status van je aanvraag? Je kunt nog altijd via de gebruikelijke klantenkanalen bij ons terecht.

Ik ontvang documenten met bovenaan het logo van Eandis of Infrax. Onderaan staat een verwijzing naar Fluvius. Is dat correct?

Ja, dat is correct. Bij de start van Fluvius op 1 juli 2018 blijven we de merknamen Eandis en Infrax nog gebruiken. Pas begin 2019 veranderen we onze naam ook voor onze klanten. In de voettekst wordt verwezen naar de nieuwe maatschappij Fluvius. Dat is geen phishingmail! Kreeg je een dergelijk document en twijfel je toch? Neem contact op met ons via de gebruikelijke kanalen van je distributienetbeheerder.

Er is momenteel een verschil tussen de prijzen van Eandis en Infrax als het over werken gaat. Blijft dit verschil behouden?

  • De VREG keurde de tarieven goed voor het werkingsjaar 2018. Tot 1 januari 2019 verandert er dan ook niets aan de niet-periodieke (aansluitings-) tarieven. Je vindt ze terug op www.eandis.be en op www.infrax.be.
  • Vanaf 2019 wordt een uniform tarief toegepast. Dit tarief is nu nog niet gekend.

Mijn offerte werd gemaakt door Eandis/Infrax. Blijven de prijzen geldig als de uitvoering gebeurt onder de naam Fluvius?

De prijzen van de offerte blijven van toepassing

Vanaf 1 juli verschijnt de naam Fluvius op de overschrijvingsformulieren bij klanten voor wie Fluvius sociale leverancier/uitzonderingsleverancier is. Maar de andere gegevens blijven dezelfde. Is dit te vertrouwen?

  • Met het oog op de fusie van Eandis en Infrax tot Fluvius op 1 juli 2018, zijn de noodzakelijke aanpassingen aan brieven en facturen van de sociale leverancier en de uitzonderingsleverancier doorgevoerd. Daardoor is elke verwijzing naar Eandis System Operator CVBA of Infrax CVBA van alle briefwisseling verdwenen. De merknamen ‘Eandis’ en ‘Infrax’ en de logo’s blijven echter bestaan tot Fluvius begin 2019 in het straatbeeld verschijnt.
  • Op de overschrijvingsformulieren is de verwijzing naar Eandis en Infrax vervangen door ‘Fluvius System Operator CVBA’, met adres en hoofdzetel in Melle.
  • De juridische benaming is aangepast op 1 juli 2018, de rekeningnummers blijven voorlopig ongewijzigd voor ex-Eandis en ex-Infrax-gebied. Er is dus geen reden tot ongerustheid.