Lancering Fluvius - Belanghebbende partij

Factureren aan Fluvius, Eandis of Infrax: hoe moet dat vanaf nu?

Ben je toeleverancier of aannemer van Eandis of Infrax? Dan verandert er op 1 juli weinig aan onze manier van samenwerken. Alle lopende contracten van Eandis en Infrax blijven immers gewoon van kracht. Nieuwe aanbestedingen vanaf 1 juli 2018 zullen wel lopen onder Fluvius-vlag. Uiteraard zijn er wel kleine wijzigingen en richtlijnen over facturering, waarover we elk van onze toeleveranciers rechtstreeks hebben geïnformeerd. Toch nog vragen? Stuur een e-mail naar aankoop@eandis.be.

Verbruiken opvolgen of Energiemanagement: waar vind ik de toepassing E-lyse?

Materialen leveren bij Fluvius, Eandis of Infrax: hoe moet dat vanaf nu?

Ben je toeleverancier of aannemer van Eandis of  Infrax? Dan verandert er op 1 juli weinig aan onze manier van samenwerken. Alle bestaande logistieke processen van Eandis en Infrax blijven immers gewoon van kracht. De komende jaren zullen die logistieke processen wel stapsgewijs naar elkaar toe groeien. Maar daarover communiceren we uiteraard rechtstreeks met al onze toeleveranciers. Toch nog vragen? Stuur een e-mail naar logistiek@eandis.be

Zal Fluvius ook andere nutsvoorzieningen regelen zoals water, telecom en riolering?

Fluvius kiest voor multi-utility, een combinatie van meerdere nutsvoorzieningen binnen één bedrijf. Dat betekent concreet dat we instaan voor distributie van aardgas, elektriciteit en warmte, rioolbeheer en kabeldistributie. Deze aanpak levert zowel praktische als financiële voordelen op voor belanghebbende partijen en voor onze eindklanten.