Lancering Fluvius - Algemeen

Waarom fuseren Eandis en Infrax?

De energiewereld is in volle verandering: verschuivingen die nu al aan de gang zijn (van een centraal energiesysteem naar maximaal decentrale en hernieuwbare productie, de zogenaamde energietransitie), zullen de komende decennia alleen maar belangrijker worden. In die nieuwe omgeving geloven we dat een eengemaakte werkmaatschappij beter gewapend is om de uitdagingen voor de netbeheerder beter en efficiënter te kunnen uitvoeren, tegen een zo laag mogelijke kost. Denk daarbij aan de uitrol van de digitale meter in Vlaanderen, neutraal databeheer en het slim maken van de energienetten. 

Wat verandert dit concreet voor de Vlaamse samenleving?

 • De volledige integratie van Eandis en Infrax is een traject dat meerdere jaren zal duren.  
 • Juridisch-technisch start Fluvius op 1 juli 2018 en verdwijnen Eandis en Infrax op die dag als aparte bedrijven. Eindklanten zullen de vertrouwde namen Eandis en Infrax echter nog in het straatbeeld blijven tegenkomen tot begin 2019. Voor onze professionele partners (overheden, regulator, leveranciers, belanghebbende partijen) verlopen alle contacten vanaf 1 juli 2018 wel al via Fluvius. 
 • Op langere termijn zal Fluvius een sterkere speler in de nutssector zijn. De schaalvoordelen die Fluvius oplevert, zullen een positieve impact hebben op de energiefactuur én zorgen voor minder hinder door onze multi-utility-aanpak. En daar wordt iedereen beter van.  

Hoe zullen we de effecten van de fusie concreet merken?

 • Tot begin 2019 zullen eindklanten weinig tot geen verandering zien: alle contacten blijven tot dan lopen via de vertrouwde kanalen van Eandis en Infrax, elk voor hun eigen disciplines in de eigen regio’s. Begin 2019 verdwijnen beide merknamen en kunnen klanten bij Fluvius terecht voor alle activiteiten waarvoor ze vroeger bij Eandis of Infrax terecht konden. 
 • In de komende jaren wordt de volledige werking van Eandis en Infrax op elkaar afgestemd. Uiterlijk in 2022 zullen alle historische verschillen qua werking tussen beide bedrijven verdwenen zijn.   
 • De fusie en volledige integratie van Eandis en Infrax zal schaalvoordelen (met een positieve impact op de factuur) en meer efficiëntie (‘minder hinder’) met zich meebrengen. 

Zijn Eandis en Infrax op 1 juli volledig verdwenen en vervangen door Fluvius?

Juridisch bestaat vanaf 1 juli alleen nog het bedrijf Fluvius. Eandis en Infrax zijn vanaf die dag alleen nog gekende merknamen van dat ene bedrijf. Begin 2019 nemen we ook van die namen afscheid en verlopen alle contacten voor eindklanten in heel Vlaanderen onder de naam Fluvius. 

Blijven de aparte distributienettarieven per regio nog bestaan?

De distributienettarieven worden door de VREG per regionale distributienetbeheerder (DNB) vastgelegd. Denk daarbij aan bv. Gaselwest en Infrax West in West-Vlaanderen, of Iverlek en PBE in Vlaams-Brabant. Dat principe wijzigt niet: de aparte DNB’s blijven bestaan. 

Doordat alle distributienetbeheerders voortaan een beroep zullen doen op dezelfde werkmaatschappij (Fluvius) voor de uitvoering van hun beslissingen, kunnen we wel schaalvoordelen en meer efficiëntie creëren. Op termijn zou dat gunstig moeten zijn voor de distributienettarieven in alle delen van Vlaanderen. 

Een fusie van de werkmaatschappijen Eandis en Infrax nu, staat initiatieven onder distributienetbeheerders uiteraard niet in de weg. In Antwerpen hebben IMEA en Iveg alvast de intentie om ook te fuseren.  

Zal Fluvius overal in Vlaanderen dezelfde activiteiten uitvoeren?

 • Neen. De activiteiten kunnen per gemeente verschillen. 
 • Fluvius is actief als netbedrijf voor de distributie van aardgas en elektriciteit in alle Vlaamse gemeenten. Waar je ook woont: het is Fluvius dat de concrete werken en herstellingen uitvoert, en waarmee je – vanaf begin 2019 – contact opneemt. 
 • De 83 gemeenten die Infrax als rioolbeheerder hadden, kunnen voortaan op Fluvius rekenen voor diezelfde activiteit, net als de 90 gemeenten die Infrax als beheerder van het kabeldistributienet hadden. 
 • In sommige gemeenten waar zowel Eandis (bv. aardgas en elektriciteit) als Infrax (bv. riolering of kabel) actief is, komt voortaan Fluvius langs voor al die zaken. 

Wat betekent multi-utility?

Multi-utility duidt op de combinatie van meerdere nutsvoorzieningen binnen één bedrijf. In het geval van Fluvius: distributie van aardgas, elektriciteit en warmte, rioolbeheer en kabeldistributie.

Waarom vindt Fluvius multi-utility zo belangrijk? Is daar nood aan?

We geloven dat de combinatie van meerdere activiteiten zowel praktische als financiële voordelen kan opleveren, zowel voor onze belanghebbende partijen (overheden, leveranciers, aannemers en dergelijke), als voor onze eindklanten. Denk aan het makkelijker combineren van nutswerken qua planning, waardoor de stoep minder vaak open moet.

Zoveel disciplines in één hand: is dat wel gezond? Werkt Fluvius daardoor niet traag ? Is zo’n monopolie niet gevaarlijk?

 • De meeste activiteiten zijn sinds jaar en dag natuurlijke monopolies. Niemand wil elektriciteitsnetten of rioolbuizen ‘dubbel’ aanleggen. Ze zijn ook streng gereguleerd: de inkomsten en uitgaven én de werking worden streng gecontroleerd door de overheid en de regulatoren.
 • Fluvius heeft net de ambitie om aan efficiëntie te winnen. We gaan naar gestroomlijnde werkmethodes over heel Vlaanderen, daar waar aannemers en partners waarmee we samenwerkten in het verleden vaak met twee aparte systemen en methodes rekening moesten houden.
 • Het kan dus goedkoper én sneller als eengemaakt bedrijf. Dat wordt vooral duidelijk aan het einde van ons integratieproces, in 2022.