Contracten en reglementen

Naar aanleiding van de oprichting van de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator moeten de contracten en reglementen van Eandis en Infrax worden geharmoniseerd. Dat verloopt in twee fasen:

  • In de eerste fase, in voege tredende vanaf de oprichting van de werkmaatschappij Fluvius op 1 juli 2018, zijn sommige contracten en reglementen van Eandis en Infrax administratief gewijzigd. Deze administratieve wijzigingen zijn noodzakelijk om de contracten en reglementen juridisch conform te stellen aan de oprichting van Fluvius. In deze fase zijn er geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht en kan u terecht op de websites van respectievelijk Eandis (www.eandis.be) en Infrax (www.infrax.be) voor de contracten en reglementen. Inhoudelijk zullen er dus nog steeds verschillen zijn tussen gelijkaardige contracten en reglementen van Eandis en Infrax
  • In de tweede fase, in voege tredende vanaf januari 2019, is het onze ambitie om alle contracten en reglementen van Eandis en Infrax te harmoniseren. Om de contracten en reglementen inhoudelijk gelijk te trekken zullen de aanpassingen, indien noodzakelijk, ter goedkeuring voorgelegd worden aan de bevoegde instanties.